Narkolepsiaan sairastuneille elinikäisiä korvauksia

Narkolepsiaan sairastuneet 4-19-vuotiaat lapset ja nuoret saavat hoitokulunsa korvatuiksi lääkevahinkovakuutuksesta, jos heidät on rokotettu Pandemrix-rokotteella.

Hoitokulut korvataan todellisten kustannusten mukaisesti. Korvausta voidaan maksaa myös kivusta ja särystä sekä tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, kerrotaan Lääkevahinkovakuutuspoolista.

Myöhemmin voidaan maksaa myös ansionmenetyskorvauksia, jos narkolepsiasta aiheutuu työkyvyttömyys. Sairastuneen tilaa seurataan ja häntä kuullaan hoidon aikana.

Myös vanhemmille aiheutuneet hoitoon liittyvät kustannukset ja ansionmenetykset voidaan korvata.

Korvauksia laskettaessa niistä vähennetään esimerkiksi sairausvakuutuksesta maksettavat etuudet.

Lääkevahinkovakuutuspooli on saanut vahinkoilmoituksen 91 sairastuneesta. Jokainen vahinkotapaus arvioidaan yksilöllisesti, joten korvausten suuruuteen ei vielä ole voitu ottaa kantaa.