Nikkelipäästö tappoi yli neljä miljoonaa simpukkaa

Kokemäenjokeen heinäkuussa päässyt nikkelipäästö aiheutti yli neljän miljoonan simpukan kuolemisen, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus.

Suurin kuolleisuus oli pikkujärvisimpukoilla, joista kuoli yli kolme viidestä. Uhanalaisiksi luokitelluista vuollejokisimpukoista kuoli noin miljoona.

Soukkojokisimpukoita kuoli lukumääräisesti eniten eli noin kaksi miljoonaa.

Ely-keskus arvioi ympäristöministeriön kanssa, aiheuttiko päästö EU-direktiivissä määritellyn merkittävän vahingon ympäristölle. Sen jälkeen ely-keskus kertoo harkitsevansa tarvittavia jatkotoimia.

Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaalta pääsi nikkeliä jokeen 66 tonnia. Tehtaan ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästä veteen korkeintaan 550 kiloa vuodessa.

Päästön jälkeen joessa mitattiin enimmillään 8 800 mikrogrammaa nikkeliä litrassa, kun normaali arvo on 20 mikrogrammaa litrassa.