Nuorten aikuisten diabetes lisääntyy hälyttävästi

Nuorten aikuisten diabetes yleistyy nopeasti. Kansanterveyslaitoksen mukaan sairaus lisääntyi alle 40-vuotiailla yli neljän prosentin vuosivauhdilla vuosina 1992-2001. Nuoruustyypin diabetes lisääntyi samaan aikaan lähes neljä prosenttia vuosittain.

Uusia aikuisiän diabetestapauksia tulee 15-39-vuotiailla ilmi vuosittain kolmetoista sataatuhatta henkeä kohden. Tiedot uusista tapauksista saatiin yhdistämällä tietoja Kelan ja Stakesin rekistereitä.

Alle 25-vuotiailla aikuistyypin diabetesta esiintyi vielä melko vähän eli alle kolme tapausta sataatuhatta henkeä kohti. Sen sijaan 35-39-vuotiaiden ikäluokassa näitä tapauksia oli jo 34.

Kasvuvauhti on yhtä suuri kuin nuoruustyypin diabeteksessa alle 15-vuotiailla lapsilla. Tutkimuksessa ei ole mukana niitä nuoria aikuisia, joiden aikuistyypin diabetesta on hoidettu pelkällä ruokavaliolla, joten todellisuudessa luvut saattavat olla vieläkin synkempiä.