Nuorten aikuisten ongelmia masennus ja alkoholinkäyttö

Psykiatriset häiriöt ovat yleisiä nuorilla aikuisilla. 20-34-vuotiaiden yleisimmät häiriöt ovat masennus ja ahdistus sekä alkoholiongelmat. Kansanterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan nuorten aikuisten psykiatristen häiriöiden määrä on Suomessa eurooppalaista keskitasoa.

Noin 40 prosentilla nuorista aikuisista on ollut jossakin vaiheessa mielenterveys- tai päihdehäiriö.

Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa tuli ilmi, että hoitoa on kyllä saatavilla, jos ihminen hakee sitä itse. Avun ulkopuolella on suuri joukko oireilevia nuoria aikuisia, jotka eivät itse hae ammattiapua.

Sekä päihde- että mielenterveysongelmista kärsivien nuorten yhden luukun paikka on osoittautunut tarpeelliseksi. Suomen ensimmäiseltä päihdepsykiatrian poliklinikalta haetaan useimmiten apua sekä nuoren alkoholiongelmaan että masennukseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin klinikka on toiminut puoli vuotta. Siellä on jo nyt huomattu, että moniongelmaiset nuoret tarvitsevat hoitoa jopa vuoden ajan.