OAJ haluaa säätää opettajien määrää suhdeluvulla

Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) esittää, että oppilaiden määrää suhteessa opettajien määrään pitäisi säädellä enimmäisryhmäkoon sijasta suhdeluvulla. Järjestön mukaan lakiin tulisi kirjata suhdeluku, johon vaikuttaisivat esimerkiksi tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrä.

Tällä hetkellä yleisopetuksen ryhmäkokoa ei ole määritelty lailla. Yleisopetuksella tarkoitetaan tavallista perusopetusta, johon ei esimerkiksi sisälly eritysopetus.

OAJ esitteli tänään toimenpidepaketin, joihin kunnissa ja eduskunnassa tulisi sen mielestä tarttua.

Ehdotuksen mukaan esimerkiksi peruskoulun alkuopetuksessa suhdeluku olisi yksi opettaja 18 oppilasta kohden. Kolmannelta luokalta lähtien luku olisi yksi opettaja kahtakymmentä oppilasta kohden.

Myös ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa OAJ:n esittämä suhdeluku olisi yksi opettaja kahtakymmentä opiskelijaa kohden.

OAJ:n mielestä erityisopettajia pitäisi olla vähintään yksi sataa ja opinto-ohjaajia yksi kahtasataa oppilasta kohti.

Ammattijärjestön mukaan uudenlainen malli tukisi opettajan mahdollisuuksia soveltaa uuden opetussuunnitelman edellyttämiä moderneja opetusmenetelmiä.

– Opettaja voisi ohjata yksilöllisemmin lapsia ja nuoria, jolloin varmistettaisiin, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen perustelee tiedotteessa.

"Kunnat voivat ottaa käyttöön vaikka heti"

Luukkaisen mielestä suhdeluku takaisi yhdenvertaisen opettajamitoituksen suhteessa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrään kaikissa kouluissa ja kunnissa. Hänen mukaansa myös opetusryhmät voitaisiin muodostaa nykyistä joustavammin.

– Esimerkiksi 60 oppilaasta voisi vastata kolme opettajaa yhdessä. Tällöin myös työrauhaongelmia ja kiusaamista voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin. Suhdeluku vahvistaisi myös erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tukea, Luukkainen uskoo.

OAJ:n toimenpidepaketissa on myös keinoja, joilla johtajat ja rehtorit voisivat edistää turvallisuutta. Näitä olisivat muun muassa kasvatuskeskustelun käyttö varhaiskasvatuksessa, nopeampi apu mielenterveysongelmiin sekä opetuksen järjestäjän velvollisuus toimia pikaisesti kiusaamis- ja väkivaltatilanteissa, Luukkainen kertoo.

OAJ muistuttaa, että kuntapäättäjillä on mahdollisuus ottaa esimerkiksi suhdelukuajattelu käyttöön vaikka heti. Kuntapäättäjillä on useita keinoja, joilla vahvistaa työrauhaa, järjestö lisää.

– He päättävät niin tuntikehyksestä, erityisluokkien perustamisesta, kielivalikoimasta kuin painotetusta opetuksestakin, tiedotteessa muistutetaan.