Oikeus: Kovan luokan sotilastiedustelutausta ei syy evätä turvapaikkaa

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan turvapaikanhakijan osallistuminen kovan luokan sotilastiedustelutehtäviin ei ole vielä riittävä peruste olla antamatta turvapaikkaa irakilaismiehelle.

Sekä Maahanmuuttovirasto että hallinto-oikeus olivat katsoneet, ettei miehelle tarvitse antaa turvapaikkaa, sillä hän oli ollut osa Saddam Husseinia kannattavaa hallintoa Irakissa. Miehen katsottiin olleen osa hallinto-organisaatiota, joka oli syyllistynyt maassaan muun muassa kidutuksiin.

Irakilainen mies kertoi puhuttelussa itse olleensa Baath-puolueen jäsen ja työskennelleensä sotilastiedustelussa Irakissa. Hän ehti palvella organisaatiossa 11 vuotta ja osallistua taisteluihin kurdeja ja Yhdysvaltoja vastaan.

Miehen kertomukset työurastaan olivat Maahanmuuttoviraston mukaan seikkaperäisiä ja johdonmukaisia. Maahanmuuttovirasto katsoi, että miehellä oli Irakissa todellinen uhka joutua vangituksi tai vakavan väkivallan kohteeksi hallintotaustansa takia.

Maahanmuuttoviraston mukaan asiassa ongelmana on kuitenkin se, että mies kuului hallintoon, joka syyllistyi aikanaan vainoihin ja kidutuksiin.

Vaikka mies itse kiisti kiduttaneensa ketään, hän kertoi olleensa sotilastiedustelussa tulkkina kuulusteluissa, joissa vakoojaksi selvinneet vietiin lopulliselle osastolle - josta ei palattu.

Lisäksi mies kertoi olleensa mukana taisteluissa Kirkukin alueella sekä vastaanneensa 5 000 henkilön sotilaallisesta kouluttamisesta. Mies oli myös suunnitellut iskuja sotilastukikohtia, bensa-asemia ja yhdysvaltalaisten Humvee-autoja vastaan, kun käynnissä olivat vastarintaiskut kurdeja ja Yhdysvaltoja vastaan.

Maahanmuuttoviraston mukaan olisi vaikea ajatella, ettei näissä iskuissa olisi tullut siviiliuhreja.

Viraston mukaan miehellä täyttyi turvapaikan antamisen kriteerit häneen Irakissa mahdollisesti kohdistuvan vainon vuoksi. Vainon syyksi katsottiin hänen poliittinen taustansa.

Kuitenkin ulkomaalaislain, Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan unionin direktiivin mukaan turvapaikka jätetään myöntämättä ulkomaalaiselle, joka on tehnyt tai jonka on perusteltua aihetta epäillä tehneen rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan.

Tämän takia Maahanmuuttovirasto myönsi miehelle vuoden tilapäisen oleskeluluvan, mutta ei antanut miehelle turvapaikkaa.

Hallinto-oikeus ei muuttanut päätöstä, vaan katsoi miehen olleen tietoinen toimiensa rikollisesta luonteesta, koska hän oli toiminut pitkään Saddam Husseinin hallituksen sotilastiedustelupalvelussa sekä organisoinut 12-13 vastarintaiskua.

Korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin eri mieltä. KHO:n mukaan pelkkä epäily tai spekulaatio miehen toimista ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisten on näytettävä perusteltu tai vakava syy epäillä miehen tehneen väitettyjä toimia ennen kuin häneltä voidaan evätä turvapaikka.

KHO palautti asian siksi uudelleen käsittelyyn Maahanmuuttovirastoon.