Oikeuskansleri moittii sisäministeriä –  ministeriön tapa oikoa Kriisinhallintakeskuksen siirrossa rikkoi hyvän hallinnon periaatteita

Sisäministeriön tiedottaminen halusta siirtää Kriisinhallintakeskus Kuopiosta Helsinkiin ei ollut hyvän hallinnon periaatteiden mukaista.

Ministeriö ja ministeri tiedottivat Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä niin kuin päätös olisi jo tehty siinä vaiheessa, kun alkamassa oli vasta valmisteluvaihe eikä mitään vertailua Kuopion ja muiden paikkakuntien välillä ollut tehty.

Oikeuskanslerin mukaan sisäministeri Kai Mykkänen (kok) ja sisäministeriö eivät menetelleet lainvastaisesti Kriisinhallintakeskuksen siirrosta päättämisessä tai siitä tiedottamisessa, mutta päätöksenteon valmistelu ja viestintä eivät menneet hyvän hallinnon mukaan, joten oikeuskansleri kiinnittää ministeri ja ministeriön huomiota asiaan.

Huomion kiinnittäminen tarkoittaa laillisuusvalvojan moitetta menettelystä. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin ratkaisu on melko harvinainen siltä osin, että ylin laillisuusvalvoja joutuu kiinnittämään virassa olevan ministerin huomiota hyvän hallinnon periaatteiden noudattamiseen.

Mykkäsen moitittavan toiminnan toi esiin Savon Sanomat heti viime huhtikuussa, kun ministeriön julkilausumissa Kriisinhallintakeskuksen siirrosta oli ilmaisuja ja väittämiä, jotka eivät vastanneet toisiaan ja siihen mennessä olemassa olleita päätösasiakirjoja.

Myös oikeuskansleri kiinnitti huomiota, että sisäministeriön huhtikuisessa tiedotteessa käytettiin sanamuotoja "siirtyy" ja "ratkaisut on tehty" Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä Kuopiosta Helsinkiin ja Helsingin pelastuskoulun pelastajakurssien lopettamisesta. Kantelu koski sittemmin vain Kriisinhallintakeskusta.

Oikeuskanslerin mukaan oli selvää, että tiedotteessa puhuttiin päätöksestä sijaintipaikasta niin kuin päätös olisi jo tehty.

Päätös vaati kuitenkin alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunnon. Lisäksi ministeriössä oli tarkkaan tiedossa, että koordinaatioryhmän lausunto edellyttää lähtökohtaisesti sijoittamisselvitystä eli vertailua eri sijaintipaikkojen välillä.

Sisäministeriö ei ollut kuitenkaan tällaista vertailua tehnyt eikä teettänyt ennen kuin vasta julkisen kohun seurauksena ja koordinaatioryhmän vaatimuksesta.

Oikeuskanslerin mukaan tiedotteesta saattoi perustellusti saada käsityksen, että sijaintipaikkakuntaa koskeva asia oli lopputulokseltaan jo ratkaistu eli ministeri päättänyt siirtää keskuksen Helsinkiin. Tällainen voi aina vaikuttaa virkamiehiin.

Myös nyt kun ministeri oli tällaisen asian ilmoittanut, tämän voi olettaa ohjanneen myöhempää virkamiesvalmistelua samaan suuntaan eli ettei esimerkiksi Kriisinhallintakeskuksen jatkamista Kuopiossa edes koskaan vertailtu asianmukaisesti siirtovaihtoehtoon.

Oikeuskansleri kuitenkin toteaa, ettei myöhemmistä asiakirjoista ole aihetta epäillä virheitä myöhemmässä valmistelussa, vaan sen voin katsoa tehdyn säännösten mukaisesti ja huolellisesti.

Kantelun päätöksessä todetaan, että päätöksenteon objektiivisuuden ja valmistelun asianmukaisuutta kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta olisi kuitenkin ollut parempi, että ministeri ei olisi valmistelua aloitettaessa ilmoittanut, mikä sijaintipaikka on lähtökohtainen lopputulos.

Ministeri otti päätösvallan itselleen, mutta ei rikkonut lakia

Kiistaa oli myös siitä, kuka sijaintipaikkapäätöksen saa tehdä.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä toi ilmi, että Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaa koskeva päätös on periaatteellisesti ja laajakantoisesti merkittävä päätös siitä, mitä valtion toimintoja annetaan ylipäätään olla pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Siksi päätös olisi kuulunut hallituksen ratkaistavaksi.

Sisäministeriö kuitenkin lopullisessa päätöksessään totesi juuri päinvastoin, ettei päätös keskuksesta ole laajakantoinen eikä periaatteellinen. Tällä oli merkitys siihen, että näin ministeri saattoi päättää asian itse.

Oikeuskanslerin mukaan ministeri ei rikkonut asiassa lakia, vaan kyse oli ministerin harkittavasta asiasta.

Kantelun ministerin menettelystä teki keskustan kuopiolainen kansanedustaja Markku Rossi.

Oikeuskanslerin moitteet ministerille ja ministeriölle eivät vaikuta enää itse sijaintipäätökseen. Kriisinhallintakeskus siirrettiin vuodenvaihteessa sisäministeriön osaksi pois Pelastusopiston alaisuudesta. Fyysisestikin Kriisinhallintakeskus muuttaa pois Kuopiosta lähivuosina.

Sisäministeri Mykkänen ilmoitti jonkinlaisena kompensaationa, että Helsingin pelastuskoulun pelastajakurssit lakkaavat ja ne aloituspaikat siirretään Kuopioon. Aloituspaikkojen siirtämsiestä on tehty päätös, mutta määrärahojen lisäys Kuopioon on edelleen avoinna.

Maakuntaliitto vaatii ministeriltä kunnon panostusta Pelastusopistoon

Sisäministeriö päätti Kriisinhallintakeskuksen siirrosta – ei vie päätöstä valtioneuvostoon

Analyysi: Kisassa sijoituspaikoista ei pärjää latteuksilla - Kriisinhallintakeskuksen prosessissa olisi opittavaa

Kolme ministeriä käynnisti selvityksen turvallisuusviranomaisten tilavuokrista

Sisäministeri Mykkänen: Kriisinhallintakeskuksesta päätös ennen heinäkuuta

Sisäministeriö esittää Kriisinhallintakeskuksen siirtoa Helsinkiin – vertailu Kuopioon ei auttanut

Kriisinhallintakeskuksen sijoittamisesta tehdään selvitys - neljä paikkaa vaihtoehtoina

Analyysi: Kriisinhallintakeskuksen kaappaus vie miljoonarahoituksen Savosta

Sisäministeri lupaa: Kuopio hyötyy yksiköiden siirroista

Koko pelastusalan koulutus keskitetään Kuopioon – Kriisinhallintakeskus siirtyy pääkaupunkiseudulle