Oikeuskanslerilta moitteet Maahanmuuttovirastolle

Oikeuskansleri moittii Maahanmuuttoviraston toimia turvapaikkahakemusten käsittelyssä.

Viraston ylijohtaja määräsi tammikuussa 2016, että virastossa ei käsitellä turvapaikkahakemuksia, joihin olisi voinut silloisen lainsäädännön mukaan soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta. Laki, jonka mukaan oleskelulupaa ei voitu enää myöntää humanitaarisen suojelun perusteella, tuli kuitenkin voimaan vasta toukokuussa 2016.

Kanslerin mukaan ylijohtajan menettely oli ongelmallinen hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta ja rikkoi hyvän hallinnon periaatteita.