Oikeusministeriö: Ongelmallista antaa sotilaalle lupa uhata omaa kansalaista

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan erityisiä toimivaltuuksia käyttävän virkamiehen tulee olla tunnistettavissa henkilöksi, jolla on oikeus käyttää jopa voimakeinoja ja puuttua kansalaisten perusoikeuksiin.

Oikeusasiamiehen huolena oli siis, miten kansalaiset tunnistavat, mitä organisaatiota sotilas tai Puolustusvoimien siviiliturvamies edustaa ja millä oikeuksilla hän saa esimerkiksi eristää yleisen alueen, poistaa ihmisiä paikalta tai ottaa heitä jopa kiinni.

Oikeusasiamies jätti asiasta lausuntonsa lain valmistelun aikana, kun puolustusministeriö valmisteli lakimuutosta puolustusvoimien turvaamistehtävistä yleisillä alueilla.

Oikeusasiamies korosti siinä vaiheessa, että jos lakipaketti hyväksyttäisiin, sillä olisi merkitystä useiden perusoikeuksien kannalta. Myöhemmin muutokset lakeihin hyväksyttiin puolustusministeriön esittämällä tavalla.

Lisäksi lausunnossa korostettiin, että Puolustusvoimien on tehtävä tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Lausunnon mukaan poliisilla on riittävä kokemus ja osaaminen yleisillä paikoilla toimimisesta ja kansalaisten oikeuksiin puuttuvien toimivaltuuksien käytöstä - kuten jopa ampuma-aseen käytöstä.

Myös sisäministeriö jätti eriävän mielipiteen esitettyjen toimivaltuuksien antamisesta Puolustusvoimille.

Oikeusministeriön lausunnon mukaan mahdollinen puolustusvoimien sotilaan voimankäyttö omia kansalaisia kohtaan olisi puolustusvoimien tarkoituksen kannalta ongelmallista.

Oikeusministeriön mukaan viranomaisten olisi pitänyt kehittää virka-aputoimintaansa ja hoitaa tarvittavat suojaustehtävät esimerkiksi poliisin toimintaa tukemalla ja resurssoimalla.

Uusi lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa lausunnoista huolimatta ilman isompia muutoksia.

Eduskunta kuitenkin edellytti, että sisäministeriö ja puolustusministeriö antavat eduskunnalle selvityksen poliisin ja puolustusvoimien tehtävänjaosta turvaamistehtävien hoidossa ensi vuoden loppuun mennessä.

Aseistetut sotilaat saattavat nyt arvovieraita ja kuriiripostia - uusi laki voimaan nopeasti

Kommentti: Nyt pääsee rauhassa peurametsälle