Oletko erityisherkkä?

Käsite erityisherkkyys eli Highly Sensitive Person (HSP) tuli Suomessa tutuksi vasta viime vuonna, kirjoittaa Keskisuomalainen. Edelleen käsite on aika tuntematon, vaikka sekä tutkimustieto että yleinen tietoisuus aiheesta lisääntyvät koko ajan.

Aihetta 1990-luvulta tutkineen yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin Elaine Aronin mukaan erityisherkkyys on hyvin yleistä.

– Noin 20 prosenttia eli joka viides meistä ihmisistä on erityisherkkä. Samaa tulokseen on tultu myös eläinmaailmassa, psykologi ja kouluttaja Heli Heiskanen sanoo.

Hän tuntee erityisherkkyyden paitsi ammatillisesti myös omakohtaisesti. Hän kouluttaa erityisherkkiä, tekee tutkimusta erityisherkkien kokemuksista ja kirjoittaa aiheesta kirjaa. Hän on myös itse erityisherkkä.

– Erityisherkkyys on hieno vahvuus, koska vivahteet ja yksityiskohdat huomaa paljon tarkemmin. Tämän aistii esimerkiksi ihmisten välisissä kohtaamisissa, sanoo Heiskanen.

– Erityisherkkyydestä on myös paljon iloa. Herkkä voi elää täydemmin. Voi huomata muun muassa luonnonkauneuden ja kauniit värit sekä nauttia musiikista ja tanssista syvemmin.

 Liikuttumisen kyky on yleinen herkkien piirre.

– Itse liikutun vaikka television äärellä, kun seuraan mielenkiintoista dokumenttia, joka kertoo ihmisten kohtaamisesta.

Erityisherkät ovat usein luovia ja taiteellisia. Heiskanen ammentaa iloa arkipäivänsä työstään. Yksityisyrittäjänä hän saa käyttää luovuuttaan laaja-alaisesti. Heiskanen myös maalaa, kirjoittaa ja piirtää.

– Intuitiivisuus ja henkisyys näyttävät kiinnostavan herkkiä. Monella tuntuu olevan omanlainen tapa kokea henkisyyttä arjessaan.

Tyypillistä on syvällisyys ja asioiden pohdiskelu monesta eri näkökulmasta.

Aistiärsykkeille herkkä kokee hajut ja äänet erittäin voimakkaasti. Hän myös arvostaa vaatteiden materiaaleissa erityisesti miellyttävää ihotuntumaa.

Se, että kokee erityisherkkyyden voimavarana, ei ole itsestään selvää. Heiskasen mukaan on tärkeää tiedostaa oma tai lapsensa erityisherkkyys, arvostaa sitä ja ottaa se huomioon arjessa.

– Esimerkiksi ihmissuhdetyössä erityisherkkyys on suuri vahvuus. Moni erityisherkkä hakeutuu opetus-, sosiaali- tai hoitoalalle.

Erityisherkkyys on usein perinnöllistä. Herkän vanhemman vahvuus on aistia oman lapsensa herkkyys.

– Moni vanhempi kyllä tunnistaa lapsensa herkkyyden, mutta lapsen ymmärtäminen ja tukeminen omana herkkänä itsenään ei ole aina helppoa. Se edellyttää omankin herkkyyden arvostusta.

– Lasta ei tarvitse suojella kaikelta, vaan annostella haasteita ja virikkeitä sopivasti. Päivärytmiin tulisi sisältyä riittävästi vapaata olemista, rentoutumista ja unta. Erityisherkkä lapsi tarvitsee näitä kaikkia keskivertolasta enemmän.

Työssä ja koulussa erityisherkkä ihminen saattaa joutua kiireen keskellä liian ahtaalle ja väsyä. Ainakin, jos omaa herkkyyttään ei osaa tiedostaa ja arvostaa.

Tutkimuksissa on todettu, että erityisherkän aivoissa informaation käsittely on tavallista syvällisempää. Tämä tieto on yksi selitys sille, miksi erityisherkkä ihminen kuormittuu nopeammin.

– Työpaikoilla on liikaa kiirettä, painetta ja vastuuta. Jokaiselta vaaditaan sosiaalista verkostoitumista. Pitää hallita sosiaalista mediaa, internetiä ja monia muita sähköisiä asioita.

– Koulussa on isot ryhmäkoot, tiivis oppimistahti, ryhmätöitä ja paljon virikkeitä. Erityisherkkä lapsi saattaa väsyä liiallisiin virikkeisiin ja oppimiskyky laskee. Tästä on omat haittansa, jos kukaan aikuinen ei ymmärrä, mistä tilanne johtuu.

Heiskanen itse ei kokenut kouluaikaansa liian rasittavana. Vielä 1980-luvulla tahti oli rauhallisempaa, kun sähköiset laitteet eivät piippailleet jatkuvasti uusia viestejä.

– Elämänrytmi on muuttunut ja sen takia me erityisherkät olemme nyt yhteiskunnassa entistä kovemmilla.

Heiskasen mukaan oman vapaa-ajan säätäminen riittävän rauhalliseksi vaatii rohkeutta.

– Herkän pitää uskaltaa kuunnella itseään. Tieto on tässä avainasemassa. Kun erityisherkkyyden tunnistaa, sen voi ottaa huomioon ja tasapainottaa omaa elämäänsä.

Mitä erityis­herkkyys on?

Erityisherkät ihmiset, eli Highly Sensitive Person, ovat hermojärjestelmältään tavallista herkempiä. He aistivat ja havainnoivat ympäristöään tarkasti ja reagoivat siihen voimakkaasti.

Herkkyys ilmenee sekä fyysisesti, sosiaalisesti että psyykkisesti.

Eri ihmisillä herkkyyden osa-alueet painottuvat yksilöllisesti.

Herkkä ihminen tarvitsee itsesäätelyä voidakseen hyvin.

Monet herkät kokevat ristiriitaa ympäristön vaatimusten ja omien tarpeidensa välillä.

HSP – Suomen erityisherkät -yhdistys perustettiin marraskuussa 2013.

Lähde: www.erityisherkat.fi

Oletko sinä erityisherkkä?

Herkkyystestin on laatinut psykologi Elaine Aron. Hän on tutkija ja erityisherkkyyden pioneeri. Testin on suomentanut psykologi Heli Heiskanen.

Vastaa kysymyksiin ”totta” tai ”ei totta” ja kirjaa vastaukset paperille.

Mikäli totta-vastauksia on 12 tai enemmän, olet todennäköisesti hermojärjestelmältäsi erityisen herkkä.

1. Huomaan helposti yksityiskohdat ja vivahteet ympäristössäni.

2. Muiden mielialat vaikuttavat minuun.

3. Olen yleensä hyvin herkkä kivulle.

4. Kiireisenä päivänä huomaan, että tarvitsen vetäytymistä lepäämään pimennettyyn huoneeseen tai johonkin, missä saan olla rauhassa ja ilman ärsykkeitä.

5. Olen erityisen herkkä kofeiinin vaikutukselle.

6. Rasitun helposti voimakkaista ärsykkeistä kuten kirkkaista valoista, voimakkaista tuoksuista, karkeista kankaista iholla tai lähellä kuuluvasta sireenin äänestä.

7. Minulla on rikas ja monimuotoinen sisäinen elämä.

8. Minulle tulee epämukava olo kovista äänistä.

9. Liikutun syvästi taiteesta tai musiikista.

10. Olen tunnollinen.

11. Säikähdän helposti.

12. Hermostun, jos minun pitää tehdä paljon asioita lyhyessä ajassa.

13. Huomaan helposti, mitä tulee tehdä, kun ihmiset kokevat epämukavuutta fyysisessä ympäristössä (muutan esimerkiksi valaistusta tai istuimia).

14. Ärsyynnyn, kun ihmiset yrittävät saada minut tekemään liian monia asioita kerralla.

15. Yritän kovasti välttää virheitä tai asioiden unohtamista.

16. Pyrin aktiivisesti välttämään väkivaltaisia elokuvia tai tv-ohjelmia.

17. Tulen epämiellyttävän virittyneeksi, kun ympärilläni tapahtuu paljon asioita.

18. Kova nälkä aiheuttaa minulle voimakkaan reaktion, haittaa keskittymistä tai mielialaa.

19. Muutokset elämässä sekoittavat minua.

20. Huomaan ja nautin hienovaraisista tuoksuista, mauista, äänistä ja taideteoksista.

21. Pidän tärkeänä järjestää elämäni siten, että vältän mullistavia ja kuormittavia tilanteita.

22. Kun joudun kilpailemaan tai suoritustani tarkkaillaan, alan täristä tai tulen niin hermostuneeksi että suoriudun huonommin kuin normaalisti.

23. Kun olin lapsi, vanhempani tai opettajani pitivät minua herkkänä tai ujona.

Lähde: www.heliheiskanen.fi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.