Itä-Suomen yliopiston yt-neuvottelut: Opettajankoulutuksen kohtalo jälleen harkintaan

Itä-Suomen yliopisto aloittaa jo seitsemännet yhteistoimintaneuvottelut, jotka saattavat johtaa Savonlinnan opettajankoulutuksen lopettamiseen.

Savonlinnan kohtaloa pohdittiin viimeksi vuonna 2011, jolloin sitä ei lakkautettu.

Opettajankoulutusta yliopisto tarjoaa lisäksi Joensuussa.

Hallintojohtaja Tuomo Meriläisen mukaan kummankaan opettajankoulutus ei ole ensisijaisesti lopetettavana.

– Linjaa ei ole vedetty, onko opettajankoulutusta yhdellä vai kahdella paikkakunnalla. Jos se ei jatku kahdella, kaikki vaihtoehdot ovat auki.

Yliopiston mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset voivat kohdistua enintään 200 henkilöön.

– Keskushallinnon ja tiedekuntien hallinnon rakenteet ja toimintamallit käydään läpi. Toinen iso kokonaisuus on opettajankoulutus Savonlinnassa, rehtori Jukka Mönkkönen kertoo.

Neuvotteluissa haetaan rakenteellisia muutoksia ja toiminnan kehittämistä.

– Jotta palvelut olisivat entistä laadukkaampia ja tehokkaampia. Teemme kaikkemme, että voimme hoitaa henkilöstövaikutukset eläköitymisen ja muiden pehmeiden keinojen kautta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n pääluottamusmies Kari Kotikumpu toteaa, että toistaiseksi irtisanomiset ovat koskeneet pääasiassa avustavaa henkilökuntaa.

– Nyt tämä mahdollisesti heijastuu professoritasolle asti. Alkavatko professorit tehdä sihteerin hommia? Tehtävät jaetaan niille, jotka ovat tänne jääneet. Näin on käynyt tähänkin asti yt-neuvotteluissa.

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n puheenjohtajan Satu Henttosen mielestä nyt olisi syytä Savonlinnan kaupungin ja Savon kansanedustajien herätä puolustamaan kouluopetustaan.

Hän ei näe erityistä edistystä yliopistojen erikoistumisessa.

– Vaan yliopistot etsivät innovatiivisesti erilaisia vippaskonsteja selvitäkseen opetus- ja kulttuuriministeriön ahdistelusta.

Eri yliopistojen ilmoitetut henkilöstövähennystarpeet muodostavat kaikkiaan jo yli 2 000 henkilön määrän.

– Jos yksi yritys tekisi tällaisia vähennyksiä, paikalla olisivat työministeri ja hallitus tekisi päätöksen tukitoimista. Yliopistot saavat selvitä omillaan.

"Henkilöstövähennyksiä ei ole tulossa"

Itä-Suomen yliopisto aloittaa taas yt-neuvottelut