Opiskelijajärjestöt OAJ:n ehdotuksesta: "Kunnianhimoton ratkaisu ei tartu todellisiin ongelmiin"

Opiskelijajärjestöt tyrmäävät kannanotossaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n esityksen, jossa ehdotetaan oppivelvollisuuden pidentämistä ja esikoulun alkamista jo viisivuotiaana.

– Mekaaninen ratkaisu on kunnianhimoton, eikä tartu todellisiin ongelmiin. Vuonna 2016 vain noin 50 perusasteen päättänyttä jätti hakematta yhteishaussa toiselle asteella, joten tarvetta pakottaa nuoria koulutuksen pariin ei ole. Ongelmana on toisen asteen keskeyttäminen, joka taas johtuu monista syistä, Suomen Lukiolaisten Liiton SLL:n puheenjohtaja Alvar Euro kommentoi tiedotteessa.

Opiskelijajärjestön mukaan yksi ongelma on heikko kouluviihtyvyys perusopetuksessa. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa selvisi, että 15 prosenttia suomalaisista oppilaista kokee itsensä ulkopuoliseksi kouluyhteisössään.

Finlands Svenska Skolungdomsförmundin (FSS) puheenjohtaja Bicca Olin huomauttaa, että koulutustason lisäksi keskustelua pitäisi olla myös osaamistasosta.

– Huolenamme on, että mekaanisella pakottamisella heikennetään opiskelumotivaatiota. Heikko motivaatio taas johtaa heikompiin oppimistuloksiin. Ylioppilaslakin tai ammattipätevyyden pitää kertoa hankituista tiedoista ja taidoista, ei pelkästään läsnäolovelvoitteen täyttämisestä, Olin sanoo tiedotteessa.

SLL, FSS ja Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU pitävät tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan järjestöt kannattavat kuitenkin muita toisen asteen suorittamisen mahdollistavia toimia, ja ovat esimerkiksi mukana maksutonta toista astetta tavoittelevassa kansalaisaloitekampanjassa.

 

OAJ pidentäisi oppivelvollisuutta ja laittaisi viisivuotiaat esikouluun