Osa Porvoosta vapautui veden keittämisestä

Veden keittokehotus on purettu tänään Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella ja Svartbäckissä. Eilen vettä ei tarvinnut enää keittää Saksalan pohjois- ja länsipuolisilla alueilla.

Veden keittämisestä luovutaan alueittain sitä mukaa kuin varmistutaan, että klooripitoinen vesi on levinnyt vesijohtoverkostossa.

Porvoon vesi jatkaa vesijohtoverkoston tehostettua kloorausta vielä useita viikkoja. Myös vesitorneja ja vedenottamoilta lähtevää vettä kloorataan.

Kloorin pumppaaminen vesijohtoverkostoon voi aiheuttaa veden tilapäistä samentumista ja ärsytysoireita herkimmille. Kloorin haju ja maku heikkenevät, jos vettä seisotetaan astiassa tai vesi keitetään. Klooripitoista vettä voi käyttää normaalisti peseytymiseen, tiskaamiseen ja pyykinpesuun.