Pääkaupunkiseutu ei kiinnosta

Itä-Suomen nuorisopuntari -kyselyn mukaan pääkaupunkiseutu ei kiehdo asuinpaikkana itäsuomalaisia nuoria. Mieluisin paikka on pieni tai keskisuuri kaupunki. Pääkaupunkiseutu on kaikkein epämieluisin asuinpaikka.

Pois muuttoa suunnittelevien mielestä Itä-Suomen kaupungeista selvästi suosituin on Kuopio. Seuraavina tulevat Joensuu ja Mikkeli. Jyväskylä ja Tampere ovat suosituimmat kaupungit Itä-Suomen ulkopuolella.

Kyselyn mukaan peräti noin 65 prosenttia itäsuomalaisista nuorista uskoo muuttavansa nykyiseltä asuinpaikkakunnaltaan pois lähivuosien aikana. Osin tätä selittää ikäluokalle tyypillinen muuttoherkkyys opintoihin ja työhön liittyvän liikkumisen vuoksi.

Itä-Suomen nuorisopuntari on Mikkelin ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Diakonia ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava laaja kysely itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnista, arvoista ja asenteista.

Ensimmäiseen, vuoden 2010 nuorisopuntarin kyselyyn osallistui yli kaksituhatta 15-25-vuotiasta itäsuomalaista nuorta.