Pääministerille vetoomus Kuopiosta - Lahti ja Jyväskylä samalla asialla

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio toivovat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kiinnittävän huomiota kaupunkeihin tulevissa ratkaisuissaan. Niistä on tärkeää, että maakuntien tehtävät on lainsäädännössä tarkkaan rajattu, lähtökohtana kunnan vahva tehtävä elinvoiman kehittäjänä.

Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien johtavat luottamus- ja virkamiehet päättivät keskinäisen yhteistyön tiivistämisestä Lahdessa keskiviikkona. Yhteistyön tavoitteena on kaupunkien elinvoiman vahvistaminen. Kaupungit haastavat myös Suomen muut suuret kaupungit mukaan yhteistyöhön.

Muun muassa Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen korostaa, että Suomen suurimmilla, yli 100 000 asukkaan kaupungeilla on merkittävä rooli kansantalouden kasvun vauhdittajina.

Kolmikon kaupunginjohtajat arvioivat vetoomuksessaan, että Suomi tarvitsee maantieteellisesti kattavan, kansainvälisessä kilpailussa pärjäävien kasvukeskusten verkon.

Vetoomuksen mukaan hallituksen tavoite elinvoimakunnasta on kannatettava ja se on huomioitava tulevassa maakuntauudistuksessa. Suurilla kaupungeilla on ratkaiseva vaikutus maan kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, elinkeinojen monipuolistumisen ja kansallisen kulttuurin edistäjinä. Suurten kaupunkien verkko vahvistaa koko maan tasapuolista kehitystä.

Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit ovat valmiita ottamaan enemmän vastuuta työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisessä ja kokeilemaan uusia tapoja työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisessä. Kaupungit korostavat, että niillä pitää olla työkaluja elinvoiman vahvistamiseksi.

Kolmella kaupungilla on samankaltaisia haasteita maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestämisessä. Kaupungit lisäävät keskinäistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa haasteiden ratkaisemiseksi ja toivovat valtiota mukaan kumppaniksi.