Fimean kohtalossa taas uusi käänne: Päätoimipaikaksi suositellaan Helsinkiä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean päätoimipaikaksi ehdotetaan Helsinkiä. Fimean alueellistamisen jatkoselvitysryhmä luovutti loppuraporttinsa tänään tiistaina sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (ps.).

Raportti on jälleen uusi käänne pitkittyneessä prosessissa, joka on jatkunut jo useita vuosia. Esimerkiksi loppukesästä 2015 valmistui selvitys, jossa ehdotettiin, että osa toiminnoista, kuten johto, tukitoiminnot ja Suomeen kohdistuvat tarkastus- ja valvontatoiminnot, pitää siirtää keskeisimmiltä osin Kuopioon. Selvityksen laativat professorit Juha Kinnunen ja Teemu Malmi.

Mäntylä asetti jatkoselvitysryhmän, jonka tehtävänä oli täydentää aiemmin tehtyä selvitystä. Ryhmä aloitti viime syyskuun alussa.

Perusteena sidosryhmät

Nyt valmistuneessa raportissa ehdotetaan, että Helsinkiin sijoittuisivat pääosa toiminnoista, kuten laboratorio, hallinto ja johto. Tätä perustellaan muun muassa sillä, että sidosryhmät ja valta-osa muista viranomaisista ovat pääkaupunkiseudulla.

Kuopioon olisivat raportin ehdotuksen mukaan tulossa pääosa lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Alueellistamispäätöksen muuttamisesta saatavia säästöjä voitaisiin raportin mukaan kohdentaa Kuopion toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2012 tehdyn päätöksen mukaan kaikki Fimean virat oli tarkoitus siirtää Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä, minkä on arveltu tuottavan vuosina 2018–2019 noin 7,6 miljoonan euron kustannukset.

Lisäksi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta ehdotetaan siirrettäväksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) Fimeaan.

 

Fakta: Lääkekeskus Fimea

– Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti toimintansa marraskuussa 2009. Sen edeltäjä Lääkelaitos lakkautettiin.

– Fimea alueellistettiin Helsingistä Kuopioon. Siirtymäaikaa annettiin vuoteen 2014, jolloin olisi pitänyt olla ensimmäinen isompi henkilöstösiirto Kuopioon.

– Ministeri Paula Risikon (kok.) päätöksellä aikataulua venytettiin vuoden 2018 loppuun, jolloin myös keskuksen pääpaikka Kuopiossa olisi henkilömäärältään selvästi muita suurempi.

– Kuopion toimipaikan henkilöstömäärä kasvoi noin 60 työntekijään vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta sitten kasvu pysähtyi.

– Nyt Fimeaa voi luonnehtia monipaikkaiseksi virastoksi. Helsingissä on runsaat 160 fimealaista eli huomattavasti Kuopiota vahvempi miehitys. Ylijohtaja hoitaa yhä virkaansa Helsingissä. Neljästä muusta johtajasta kaksi on Kuopiossa ja kaksi Helsingissä.

Fimea: Lääketeollisuus kriittisenä alueellistamiselle

Fimeasta taas uusi selvitys