Päiväkoteihin ja lukioihin tulossa isoja muutoksia

Päiväkotien ja lukioiden uudistaminen nytkähti torstaina eteenpäin, kun hallitus antoi eduskunnalle pitkään valmistellut esitykset varhaiskasvatuslaista ja lukiolaista.

Varhaiskasvatuksen puolella keskustelua on herättänyt etenkin päiväkotien henkilökunnan koulutusvaatimukset, joita uudella lailla nostetaan. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa kahdella kolmasosalla tulisi olla korkeakoulututkinto. Nykyisin korkeakoulutettuja on oltava yksi kolmesta.

– Varhaiskasvatuksen laadun tärkeimpiä tekijöitä on henkilöstön osaaminen ja työnjako, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Huoleen käsiparien riittävyydestä pyritään vastaamaan tasa-arvoavustuksilla, jotka otetaan käyttöön ensi vuodesta alkaen. Niiden kautta alueilla, joissa esimerkiksi työttömyyttä ja vieraskielistä väestöä on enemmän, päiväkoteihin on mahdollista saada lisähenkilöstöä. Avustuksista päätettiin keskiviikkona päättyneessä kehysriihessä.

– Pystytään palkkaamaan lisähenkilöstöä, joka voi olla erityisopetusta tai esimerkiksi sosiaalipuolen osaamista, Grahn-Laasonen sanoi.

Kiusaamisen ehkäisy kirjataan ensi kertaa varhaiskasvatuslakiin. Lasta pitää lain mukaan suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.

Uusi laki pyritään saamaan voimaan tänä syksynä.

 

Ylioppilaskokeita voisi uusia useammin

 

Myös lukio-opetus muuttuu monilta osin, jos uusi lukiolaki toteutuu. Hallitus pyrkii lisäämään lukioiden ja työelämän välistä yhteistyötä. Kurssien sijasta oppimääriä mitataan opintopisteiden avulla, ja yhdellä opintojaksolla voi opiskella nykyistä laajempia opintokokonaisuuksia. Ilmaston lämpenemistä voisi opiskella vaikkapa kemian, biologian, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen näkökulmista. Ylioppilaskokeita voisi vastedes uusia nykyistä useammin.

Lukiolaisten liitto kiittelee lakiesitystä. Liitto on erityisen tyytyväinen kasvaviin tukipalveluihin, joilla voidaan parantaa opiskelijoiden jaksamista. Lukiolaisille tarjottaisiin vastedes lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta ja tarvittaessa erityisopetusta.

Uusi lukiolaki tulisi voimaan ensi vuoden syksyllä. Lukiolaisten arjessa muutokset näkyisivät vasta syksyllä 2021.