Pätevistä sijaisopettajista pula syrjäseuduilla

Kasvukeskusten vetovoima ja opettajakoulutuksen keskittyminen entistä suurempiin yksiköihin näkyy opettajahuoneissa. Viime vuosina on ollut havaittavissa, että harvaan asuttujen alueiden opettajan paikat eivät enää entiseen malliin kiinnosta.

- Opettajakelpoisuustilanne on perinteisesti ollut paras syrjäseuduilla. Yhteiskunnan yleinen muutos on kuitenkin tehnyt sen, että nuoret hakeutuvat kasvukeskuksiin. Tästä johtuen nuoret opettajat eivät enää hakeudu entisessä määrin harvaan asutuille seuduille, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Vakinaisiin luokanopettajan paikkoihin hakijoita vielä riittää, mutta ongelmaksi ovat nousemassa sijaisuudet.

- Opettajakelpoisuus on paras alueilla, joilla toimii OKL. Kun opettajainkoulutuslaitosta ei enää ole, ei ole myöskään opiskelijapuskuria, josta saataisiin sijaisia, arvioi Luukkainen.