Paateron puheista rikosilmoitus - poliisijohtajien epäillään puhuneen rajusti väärää tietoa toisesta poliisista

Viime vuonna eläkkeelle jääneestä poliisiylijohtajasta Mikko Paaterosta ja hänen alaisestaan, poliisijohtaja Tomi Vuoresta on tehty rikosilmoitus heidän totuudenvastaisista lausunnoistaan Aarnio-vyyhdin tutkinnassa.

Tutkintapyyntö on valtakunnansyyttäjänviraston tiedossa, mutta sen etenemisen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Poliisijohtajien epäillään kertoneen syksyllä 2014 vääriä väittämiä toisesta poliisista.

Arvovaltaisten johtajien lausunto vaikutti osaltaan siihen, miten voimakkaasti virkarikostutkinnan toimia kohdistettiin Kuopion huumepoliiseihin samana syksynä. Kuopion huumepoliiseja otettiin jopa putkaan ja heidän tietokoneensa ja kännykkänsä tutkittiin.

Ennen sitä Aarnio-tutkintaryhmän johto oli kuullut poliisijohtajien puheista ensin epävirallisesti ja sitten hakenut ne paperille kirjaamalla puheet todistajalausunnoiksi Poliisihallituksessa.

Väittivät Kuopion huumepoliisista rankkoja epäilyjä

Asiassa on kyse siitä, että Jari Aarnion rikostutkinnan aikana Paatero ja Vuori antoivat tutkintaryhmälle todistajalausunnot, joissa he väittivät Kuopion huumepoliisin olleen luvatta Porvoon metsissä hasistynnyreiden perässä vuonna 2012.

Tuona vuonna Aarnion syytetään sekaantuneen huumeita sisältäneiden tynnyreiden salakuljetukseen tai ainakin katsoneen asiaa sormien läpi.

Kuopion huumepoliisit eivät kuitenkaan liittyneet millään tavoin huumetynnyreiden salakuljetukseen eivätkä edes niiden tutkintaan.

Virkaa hoitaneina virkamiehinä ja todistajina Vuorella ja Paaterolla olisi ollut selonottovelvollisuus siitä, mistä he menivät puhumaan ja antamaan lausuntoja.

Savon Sanomat kertoi Paateron ja Vuoren totuudenvastaisista väittämistä jo viime kesänä (SS 25.6.2015). Virheet heidän todistajalausunnoissaan olivat helposti osoitettavissa, sillä tapahtumien kulku oli kaikin osin tutkittu ja tarkistettavissa virallisista asiakirjoista.

Silti poliisijohtajien vääriä väittämiä ei oikaistu eikä korjattu millään tavoin viime kesänä tai syksynä.

Sen sijaan viime vuoden lopulla osoittautui, että johtajien virhettä jopa salailtiin. Virheellisen väittämän sisältämä Poliisihallituksen muistio oli osin mustattu jo ennen kuin se otettiin esitutkinta-aineistoksi. Mustaamisesta päättivät keskenään Vuori sekä Aarnio-tutkinnan tutkinnanjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto.

Kun Savon Sanomat pyysi julkisuuslain perusteella muistiota nähtäväksi, sitä ei annettu. Haavisto myönsi samassa yhteydessä, ettei muistioita ollut otettu sellaisenaan tutkintaryhmänkään käyttöön, vaan hän oli Vuoren kanssa mustannut siitä ensin oleellisia kohtia (SS 20.11.2015).

Huumepoliisit ihmeissään, kun väärään lausumaan ei puututtu

Vääristä väittämistä kärsineet Kuopion huumepoliisit olivat odottaneet, että asiaan puututaan heidän esimiesketjussaan. Poliisit odottivat, että virheet tutkitaan ja korjataan niistä heille aiheutuneita haittoja.

Kun ylempi hallinto ei puuttunut tietoonsa tulleeseen epäilyyn väärästä lausunnosta, huumepoliisit tekivät pitkän harkinnan jälkeen tutkintapyynnön asiasta itse. Rikosilmoitus on kirjattu nyt valtakunnansyyttäjänvirastossa ja sen tutkii erikseen määrätysti jokin poliisirikoksia tutkivista tutkintaryhmistä.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, miten asia etenee. Nykyään rikosilmoituksista tehdään usein esiselvitys, jonka jälkeen tutkinnanjohtaja päättää, käynnistetäänkö varsinainen esitutkinta vai jätetäänkö asia jollain perusteella silleen.

Vuori valvoo nyt huumepoliisien laillisuutta

Suomessa on harvinaista, että rikosepäilyn kohteena on kaksi korkea-arvoista poliisimiestä. Epäillyn perättömän lausuman aikaan Paatero ja Vuori olivat Poliisihallituksen kaksi korkeinta virkamiestä eli Paatero oli poliisin ykkösjohtaja ja Vuori toimi Paateron sijaisena.

Vuori johtaa edelleen myös Poliisihallituksen laillisuusvalvontaa eli hänen johdollaan poliisiylijohto on seurannut Aarnio-tutkintaa ja sen sivujuonteita ja niissä esitettyjen väittämien oikeellisuutta.

Tiedossa ei ole, miten Vuori jatkaa juuri tässä tehtävässään, jos hänen itsensä epäillään antaneen väärän lausuman asiassa.

Kuopion huumepoliiseihin väärät lausumat vaikuttavat edelleen, sillä heihin kohdistettiin ensin erilaisia kovia tutkintakeinoja kuten laite-etsintöjä. Sen jälkeen esitutkinta kesti 14 kuukautta ennen kuin kaikki neljä epäiltyä saivat törkeistä virkarikoksista syyttämättäjättämispäätökset. Senkin jälkeen heitä on pidetty edelleen toisissa töissä, sivussa huumerikostutkinnasta.

Virkamiehellä selonottovelvollisuus, mistä puhuu

Vuoren ja Paateron totuudenvastaisen väittämän takana on, että he sekoittivat Suomen eri isoja huumetakavarikkoja keskenään.

Kuopion huumepoliisi ei liittynyt mitenkään tynnyrihuumejutun tutkintaan, vaan sen sijaan he vuonna 2008 paljastivat merkittävän huumesalakuljetuksen. Siinä operaatiossa tehtiin tarkkailutoimia myös Porvoossa niin, että tarkkailu johti kiinniottoihin ja sittemmin rikollisten pitkiin tuomioihin.

Kuopion poliisi oli kertonut tästä operaatiosta Paaterolle ja Vuorelle yhteistyöongelmapalaverissa, koska operaatiossa muutama KRP:n esimies oli joutunut riitoihin muiden poliisien ja tullin kanssa ja yrittänyt kampittaa toisten töitä.

Samat pari henkilöä olivat mukana Kuopion poliiseihin kohdistuneissa tutkintatoimissa toissa vuonna.

Savon Sanomat kysyi tapausten sekoittamisesta sekä Paaterolta että Vuorelta aiemmin. Paatero ei halunnut asiaa kommentoida. Vuori vetosi referoineensa vain asioita, joita hänelle oli kerrottu, kun tutkintaryhmä niistä halusi kuulla.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Virkarikostutkinta: Epäilty poliisi sai itse poistaa kaikki paljastavat viestit

Kuopion huumepoliisit kertoivat kostopuheista

Näin Kuopion huumepoliisit kommentoivat: Kestipä kauan

Poliisin kiusallinen virhe yritetty salata - johto sotki keskenään kaksi eri rikostutkintaa

Poliisilla yhteistyöongelmia jo vuosia, asia ollut johdon tiedossa

Aarnio-tutkintaryhmästä uusi rikostutkinta - Kuopion poliisit älähtivät etsinnästä