Padasjokelaisen kierrätysyrityksen jätteiden hävittämisestä miljoonakulut

Hämeen poliisi on saanut päätökseen padasjokelaisen kierrätysyritys Oy PP-Recycling Ltd:n kemikaalijätteisiin liittyvän rikoksen tutkinnan. Asiaa on tutkittu törkeänä ympäristön turmelemisena.

Ympäristöluvassaan yritys oli saanut jätteilleen 160 tonnin ylärajan. Rikoksen tekoajan katsotaan alkaneen kesäkuusta 2010, jolloin Hämeen ely-keskus on antanut ensimmäisen huomautuksen varastomäärän ylityksestä. Poliisin mukaan vuonna 2011 jätevaraston suuruus on ollut yli 500 tonnia. Yritys asetettiin konkurssiin syyskuussa 2012.

Jätteet koostuivat erilaisista kemikaaleista, kuten syanidista. Osassa konteista ei ole ollut pakkausmerkintöjä.

Poliisin mukaan tähän mennessä kulut jätteiden hävittämisestä ovat olleet noin 1,7 miljoonaa euroa.

Poliisi kuulusteli esitutkinnassa neljää henkilöä, joista kahden asema muuttui esitutkinnassa todistajaksi. Epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Esitutkinnan aikana tehdasalueelta otettiin maaperä- ja vesinäytteitä. Tulosten mukaan maaperä ja pohjavesi on pilaantunut tehdasrakennuksen alla.

Poliisin mukaan tehdashalli olisi ollut hengenvaarallinen tilanteessa, jossa joku olisi mennyt sisälle halliin ilkivaltatarkoituksessa tai tietämättä halliin varastoiduista jätteistä. Hallissa olisi voinut vuotojen seurauksena olla tappavaa syaanivetyä tai muita myrkyllisiä kaasuja.