Palomiesten altistumisen tutkijalle tunnustus - tutkimus hyödyttänyt alaa

Kuopiossa Työterveyslaitoksella työskentelevä dosentti Juha Laitinen on palkittu Turvallinen Suomi - Pro Securitate -tunnuksella. Palkinto myönnettiin Laitiselle hänen ansioistaan pelastusalan ammattilaisten työturvallisuuden edistämisessä.

Arvostetun pelastusalan valtakunnallisen palkinnon myöntää Suomen palomiesliitto.

Laitinen on tutkinut vuosia pelastusalan työntekijöiden altistumista syöpävaarallisille aineille. Hänen tutkimusten pohjalta Pelastusopisto ja osa pelastuslaitoksista on käynnistänyt työntekijöidensä seurannan altistumisesta syöpävaaraa aiheuttaville aineille.

Laitisen tutkimuksista on saatu faktapohjaa altistumisesta työnantajien, työntekijöiden ja työterveyshuollon käyttöön.

Eri tutkimuksissa on käyty läpi eri aineiden vaikutuksia kuten altistumista savulle, sammutusvaahdolle sekä pelastusalan töiden ja harjoitusten muille ainesosille.

Tutkimustyön lisäksi Laitinen on aktiivisesti toiminut kouluttajana ja levittänyt tutkimustietoja kentälle.

Filosofian tohtori, Itä-Suomen yliopiston farmakologian ja toksikologian laitoksen dosentti Laitinen on Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Kuopion aluetoimipisteessä.

 

Palomiehillä syöpäaltis ammatti - naftaliinit huolestuttavat nyt alaa