Palopäällystön opinnoista nousi kiista - kaksi oppilaitosta haluaa päätösvallan

Pelastusopiston opettajat pelkäävät pahimmillaan irtisanomisia, jos Poliisiammattikorkeakoulu vie järjestettäväkseen osan palopäällystön opinnoista.

Sisäministeriön mukaan kahden oppilaitoksen yhteistyö järjestetään molempia kuunnellen. Tilanne on kuitenkin vielä epäselvä.

Pelastusopiston päällystökoulutus tarvitsee tutkinnon antoa varten kumppanikseen ammattikorkeakoulun, sillä opisto ei voi antaa amk-tutkintoja.

Pelastusopisto Kuopiosta ja Poliisiammattikorkeakoulu eli Polamk Tampereelta käyvät parhaillaan tiukkaa vääntöä siitä, miten palopäällystön koulutuksen vastuukysymykset ratkotaan.

Pelastusopistosta on oma laki, jota kirjoitetaan parhaillaan uusiksi sisäministeriön pelastusosastolla. Sanavalinnat ovat ratkaisevia, kelle valta, vastuu ja rahoitus nimetään.

Opinnot rahoittaa sisäministeriö ja Poliisiammattikorkeakoulu haluaisi rahoitukseen nyt valtaa.

Polamk on jättänyt ministeriölle lausunnon, jossa se suoraan ilmoittaa haluavansa päätösvallan palopäällystön koulutuksen sisällöstä, opiskelijavalinnasta ja koulun hallitukseen nimitettävien hallituksen jäsenten valinnasta.

Polamk esittää määräysvaltaa itselleen tai Poliisihallitukselle ehtona sille, että se voi toimia tutkinnonantajana Pelastusopiston päällystökoulutukselle.

Rehtori Kimmo Himberg kertoi Savon Sanomille helmikuussa (SS 18.2.), että Polamk ei halua olla pelkkä tutkinnonantaja, vaan on kiinnostunut opetuksen järjestämisestä. Himberg on tällä hetkellä virkavapaalla rehtorin paikalta ja toisessa tehtävässä sisäministeriössä.

Kommentit opetussuunnitelmista ihmetyttivät

Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen muistuttaa, että pelastusalan päällystötutkintoa on kehitetty voimakkaasti ja se vastaa työelämän tarpeita.

– Polamk on ilmoittanut, ettei nykyistä opetussuunnitelmaa voida ottaa käyttöön heillä, koska he ovat huolissaan ja vastuussa siitä, mitä opetusta heidän nimissään järjestetään.

– Pelastusopiston opetussuunnitelmat on hyväksytty aiemmin Savonia-ammattikorkeakoulussa, jolla on pidempi historia ammattikorkeakouluna kuin Polamkilla. Niistä on saatu hyvää palautetta, olemme olleet mukana Savonian laatujärjestelmässä ja noudattaneet jo amk-lakia. Tämä ei ole meille uutta.

– Savonia-yhteistyön loppuessa lähtötilanteena oli uusi vastaava tekninen liitto Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö markkinoitiin meille sillä nimellä.

– Jos Polamk haluaakin siirtää heille opintojaksoja, se on pois meidän opettajiltamme ja johtaa pahimmillaan irtisanomisiin sekä laskee muiden tutkintojemme tehokkuutta.

Pelastusopistolla voi opiskella neljää tutkintoa: pelastaja, hätäkeskuspäivystäjä, alipäällystö ja päällystö.

– Kaikki opettajamme opettavat osia kaikkiin tutkintoihin. Näin alalla on tiedetty, mitä alemmalla portaalla on opetettu ja rakennettu sitten uutta entisen päälle.

Parviaisen mukaan Polamk haluaisi myös poistaa etenkin teknisten aineiden opetuksen opetussuunnitelmista, koska sellaista ei Polamkissakaan ole.

– Sitten pelastajat osaisivat pian enemmän rakenteellisista asioista kuin päällystötutkinnosta valmistuneet, joita on tähän asti työllistetty muun muassa palotarkastajaksi. Myös pelastustoiminnan johtaminen voisi kärsiä, jos tietotaso rakenteellisista asioista tippuu, Parviainen kertoo esimerkin opintojen sisällön merkityksestä.

Ministeriö: Ei kai Polamk tee mitään temppuja

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäministeriöstä sanoo uskovansa, että pelastusalan opetus järjestetään edelleen Kuopiossa.

– Opinnot toteutetaan opistolla, mutta Poliisiammattikorkeakoulu haluaa oikeuden valvoa, että opetus on tasokasta ja heillä on päätösvaltaa, mitä heidän nimissään olevissa tutkinnoissa opetetaan.

Koskinen lupaa, että oppilaitosten rahoitukset pidetään erillään ja Pelastusopiston päällystötutkinto rahoitetaan Pelastusopiston budjetin kautta, ei Poliisihallituksen.

Hän sanoo perehtyvänsä kiistan sisältöön, kun lain valmistelu etenee. Koskisen mukaan asiassa on luotettu, ettei Polamkilla ole tarve tehdä mitään temppuja, vaan halu tehdä yhteistyötä asiallisesti.

– Tärkeintä on, että alan koulutuksen rahoitus on lähivuosille turvattu.

Pelastusopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyö loppuu juuri Savonian säästöihin. Sisäministeriö halusi siirtää siksi opetuksen opetusministeriön alta omalle vastuulleen.

Ratkaisu turvaa pelastusalan opetuksen rahoituksen.