Pardia vaatii alueuudistukseen takuuta työpaikoista

Palkansaajajärjestö Pardia vaatii, että valtion aluehallintouudistuksessa henkilöstön asema on suojattava viiden vuoden irtisanomissuojalla. Liitto vetoaa siihen, että myös kuntien työntekijät saivat irtisanomissuojan osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

- Julkisen sektorin henkilöstöä on kohdeltava yhdenmukaisesti, perustelee puheenjohtaja Antti Palola kannanotossa.

Valtion aluehallinnossa toteutetaan lähivuosina mittava organisaatiouudistus. Lääninhallitukset ja muut valtion alueviranomaiset kootaan kahden viranomaisen alaisuuteen.

Palola peräsi perusteellisia arvioita uudistuksen vaikutuksista eri näkökulmista.

- Hallinnonuudistusten huumassa tehdyt virheratkaisut ja niiden myöhemmin tapahtuva korjaaminen käyvät yhteiskunnalle ja veronmaksajille kalliiksi.

Lisäksi valtion tuottavuusohjelman mukaan valtion palkollisten määrä vähenee vajaalla 10 000:lla vuoteen 2011 mennessä. Hallituksen kehyslinjauksessa sovittiin uudesta 4 800 henkilötyövuoden vähennyksestä vuosina 2012-2015.