Pelastuslaitosten uudistukselle tyrmääviä lausuntoja - "Ministeriö lisää byrokratiaa"

Pelastuslaitosten uudistaminen 22 nykyisestä laitoksesta viideksi uudeksi suurlaitokseksi on kohdannut kovaa vastustusta.

Suurin osa pelastuslaitoksista, osa maakuntaliitoista, osa isoista kaupungeista sekä osin myös muut ministeriöt tai viranomaistoimijat vastustavat sisäministeriössä valmistunutta pelastustoimen järjestämislakiluonnosta.

Lakiluonnoksesta jätettiin määräaikaan mennessä 104 lausuntoa. Niistä kertyi yhteensä 420 sivua kommentteja, muutosesityksiä tai parannusehdotuksia lakiluonnokseen.

Kuopio kannattaa viiden mallia, moni muu ei

Pelastuslaitoksista vain neljä kannatti suoraan viiden laitoksen malliin siirtymistä: Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Oulu-Koillismaa ja Varsinais-Suomi. Suoraan määrään eivät ota kantaa, mutta uudistusta kannattavat muuten Pohjois-Savo, Itä-Uusimaa ja Jokilaaksot.

11 pelastuslaitosta ilmoitti haluavansa, että viiden laitoksen malli perutaan ja Suomeen muodostetaan 18 pelastuslaitosta. Vastustajien joukossa ovat muun muassa Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.

Loput laitokset eivät jättäneet lausuntoa asiasta. Esimerkiksi Helsinki ja Pirkanmaa eivät vastanneet lausuntopyyntöön.

Kaupungeista viiden pelastuslaitoksen mallia vastustavat Helsinki, Espoo, Joensuu, Jyväskylä ja Tampere. Isoista kaupungeista Kuopio ilmoitti haluavansa Suomeen viiden pelastuslaitoksen mallin.

Kaikki uusien pelastuslaitosten rahoitusmallia kommentoineet pelastuslaitokset olivat erittäin huolissaan esityksestä, että pelastuslaitosten rahanjakomalli pohjautuisi jatkossa vain asukaslukuun.

Nykyään useimmilla alueilla rahoituksessa huomioidaan myös alueelliset riskit.

– Kokonaisuutena rahoitus siirtyisi harvaan asutuilta alueilta eteläiseen Suomeen. Malli saattaisi vaikeuttaa pelastustoimen palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja lähipalveluperiaatteen toteuttamista, Pohjois-Savon pelastuslaitos varoittaa.

Etenkin Lappi, Kainuu ja osa Itä-Suomea olisivat pulassa, jos niiden palvelujen tuotannossa ei huomioitaisi esimerkiksi turisti- ja teollisuuskohteita, vaan vain asukasluku.

Sisäministeriön pelastusosastoa olisi kasvatettava

Erityisen kovaa palautetta lakiluonnokselle antoi valtiovarainministeriö.

– Lakiehdotus näyttäisi lisäävän tuntuvasti hallinnollista byrokratiaa ja sisäministeriön tehtäviä, lausunnossa todetaan.

– Sisäministeriön omia prosesseja tulisi välttää ja pyrkiä siihen, että raportointi ja muu tehdään mahdollisuuksien mukaan nykyisin käytössä olevin hallinnon prosessein.

Valtiovarainministeriö esittää, että sisäministeriön tulee tehdä lainvalmistelu loppuun tiiviissä yhteydessä sen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jotta uudistus saadaan onnistumaan. Ministeriö ihmettelee myös, miksi sisäministeriö on ottanut pelastustoimen uudistuksen valmisteluun lähtökohtaisesti tulevien viiden pelastuslaitoksen järjestämisvastuussa olevia maakuntia, ei muita.

Ministeriö pelkää asiassa myös ylisääntelyä.

– Palvelutasopäätöksen alistaminen sisäministeriön vahvistettavaksi rajoittaa maakuntien mahdollisuuksia päättää palveluista. Jos palvelutason näin tarkka ohjaus on todella tarpeen, olisi syytä harkita, että säädetään laissa suoraan palvelutasossa.

OM: Puutteellista valmistelua

Oikeusministeriön mukaan pelastustoimen järjestämislakiluonnos on puutteellinen.

– Esityksestä ei käy ilmi, millä perusteella pitkälle ulottuvaa maakuntien päätösvallan rajoittamista ja valtion ohjausvaltaa pidetään tarpeellisena, ministeriön lausunnossa todetaan.

– Jatkovalmistelussa on vielä syytä arvioida sääntelyn tarkoituksenmukaisuus.

Maa- ja metsätalousministeriö varoittaa, että laissa säädetty palvelutaso muodostuu helposti valtakunnalliseksi vähimmäistasoksi. Ministeriö myös vaatii, että harvaan asutuillakin alueilla on huolehdittava jatkossa ambulanssipalveluista.

Ministeriöistä sosiaali- ja terveysministeriö kannatti viiden pelastuslaitoksen mallia.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö oli uudistuksen puolella ja esitti, että pelastustoimen tukipalveluja keskitettäisiin entisestään valtakunnallisesti yhteisesti hoidettaviksi.

Avit: Säästölupaukset liian kevyitä

Aluehallintovirastojen mukaan luonnoksessa oli niin paljon avoimia ja linjaamattomia yksityiskohtia, että se vaikeutti lausuntojen antamista.

Osa aveista arvioi, että esityksen vaikutusarviot oli laadittu kevyin perustein ja lähinnä myönteisiä puolia korostaen.

Esimerkiksi henkilöstömenoista oli todettu saaatavan yli kahden miljoonan euron säästöt ottamatta huomioon, että osa pelastustoimen operatiivisista päälliköistä toimii operatiivisissa tehtävissä, ei vain hallinnossa ja tukipalveluissa niin kuin säästöarviossa oli oletettu.

Lisäksi avien lausunnossa huomautettiin, ettei lakiluonnoksessa ole otettu huomioon lainkaan sitä esitetyn mallin aiheuttamaa painetta kasvattaa henkilöstöä valtionhallinnossa, käytännössä sisäministeriössä. Tämä osin söisi lasketut säästöt.

Yhteistyökuviot selkeytyisivät

Rajavartiolaitos ja Hätäkeskuslaitos kannattivat pelastustoimen siirtymistä viiteen laitokseen yhteistyön helpottamiseksi.

Sisäministeriön poliisiosasto piti pelastustoimen hallinnollista mallia niin epäselvänä, ettei poliisi osannut ottaa lausunnossaan mitään kantaa uudistukseen.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö, Suomen palomiesliitto SPAL ja Suomen sopimuspalokuntien liitto kannattivat viiden laitoksen malliin siirtymistä.

Suomen palopäällystöliitto sen sijaan muistutti, että kaikilla pelastustoimen alueilla tulee olla riittävä, pelastustoimeen kohdennettu rahoitus, jotta kansalaisten palvelut eivät vaarannu. Liiton mukaan rahoituksessa on otettava huomioon alueen riskit ja palvelutarve, ei vain asukaslukua.

Luonnos oli sisäministeriön virkamiestyötä

Pelastuslaitosuudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta.

Nyt lausunnolla ollut luonnos on sisäministeriön virkamiesten virkamiesesitys. Seuraavaksi hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Tähän mennessä on linjattu, että pelastuslaitosten määrästä tulee sama kuin ensihoidon vastuualueista.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.