Perheiden määrä kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun

Perheiden määrä pieneni ensimmäistä kertaa Tilastokeskuksen perhetilastoinnin aikana. Tähän asti perheiden määrä oli kasvanut, vaikkakin viime vuosina hitaasti.

Eniten vähenivät avioparien perheet, joissa on lapsia ja vanhemmat ovat eri sukupuolta. Näiden perheiden määrä väheni lähes kuudella tuhannella perheellä.

Eniten kasvoi sellaisten perheiden määrä, joissa on äiti ja lapsia. Näiden määrä kasvoi noin tuhannella.

Viime vuonna voimaan tullut laki mahdollisti samaa sukupuolta olevien parien avioliitot. Näitä perheitä on noin 1 600. Miesparin perheitä on näistä noin kolmannes.

Samaa sukupuolta olevat parit eivät voi enää rekisteröidä parisuhdettaan. Näiden perheiden määrä onkin melkein puolittunut.