Perhetyö tuo yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä

Perhetyö tuo yhteiskunnalle merkittävää säästöä. Ensi- ja turvakotien liiton mukaan kotona tehtävällä perhetyöllä autettavan lapsen vuosikustannus on 3 500 euroa. Huostaanoton kustannus taas on vähintään 55 000 euroa vuodessa.

Perhetyö on avopalvelua perheelle. Sen kautta perhe saa kodinhoito- ja lastenhoitoapua sekä erilaisia malleja toimia kriisitilanteissa. Huostaanotossa lapsi sijoitetaan asumaan perheen ulkopuolelle. Huostaanottojen määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina.

Ensi- ja turvakotien liiton perhetyöhön tulevien perheiden avuntarpeen taustalla on usein äidin väsymys ja masennus. Väkivallasta, erosta tai päihteistä väsynyt äiti ei jaksa laittaa rajoja lapsille. Arki saattaa olla ajautunut kaaokseen, ja riski väkivallasta ja lasten laiminlyönnistä kasvaa.

- Perheet kaipaavat yleensä konkreettista apua arkeen. Puheen merkitys on häilyvää, tärkeintä on toiminta, ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Helena Niemi kertoo.