Petolinnuilla huono pesintävuosi, paitsi merikotkalla

Maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan pesinnät onnistuivat tänä vuonna huonosti, kertoo Metsähallitus. Ainoastaan merikotka onnistui pesinnässään normaalisti. Merikotkalla oli 59 onnistunutta pesintää, ja poikasia tuli 87.

Merikotka on myös seurannan perusteella laajentamassa levinneisyysaluettaan. Vuoden aikana löytyi 18 uutta merikotkareviiriä erityisesti Perämeren rannikolta sekä Kainuusta ja Koillismaalta.