Kaupungin kulukuuri sai vastaehdoksen - yhtiöittämistä ei kannatettu

Pieksämäen kaupunginhallitus vie talouden tasapainotusohjelman valtuustoon. Ankara talouskuuri sisältää muun muassa oman erikoissairaanhoidon alasajon ja 90 henkilötyövuoden vähentämisen.

Risto Ockenström (kesk.) teki vastaehdotuksen, joka ei saanut kannatusta. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Pieksämäen täytyy tasapainottaa talouttaan noin 7 miljoonalla eurolla/vuosi, jottei se ajaudu kriisikunta-asemaan ja selvitysvelvollisuuteen.

Erikoissairaanhoidon lopettamisella ja muun muassa Jäppilän ja Virtasalmen terveysasemien sulkemisella säästettäisiin 3,0 miljoonaa euroa. Verojen ja taksojen nostolla koottaisiin 1,4 miljoonaa. Tuloverotusta kiristettäisiin suunnitellun 0,50:n sijasta koko prosenttiyksikkö.

Risto Ockenström ehdotti muun muassa vesilaitoksen, kaupungin omistaman rakennuskannan sekä tuki- ja teknisten palveluiden ja tietohallinnon yhtiöittämistä.

Erikoissairaanhoito pidettäisiin omana palveluna, kunnes perusturvan toiminta siirrettäisiin maakunnalliselle organisaatiolle vuoden 2016 jälkeen.

Myös Ockenströmin ehdotus sisälsi kymmenien henkilöiden vähennyksen luonnollista poistumaa hyödyntäen.