Pohjois-Savon ympäristöpalkinto KLYY:n Pekka Tenhuselle

Tuusniemeläiselle Pekka Tenhuselle myönnettiin Pohjois-Savon 13. ympäristöpalkinto. Palkinto luovutettiin Kuopion torilla osana Maailman ympäristöpäivä -tapahtumaa.

Tenhunen tunnetaan aktiivisena luonnonsuojelijana ja vaapaaehtoisena. Hän on ollut vuosien ajan mukana Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksessä ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirissä. Rivijäsenyyden lisäksi Tenhunen on toiminut molempien yhdistysten hallituksissa.

Tällä hetkellä Tenhunen toimii luonnonsuojelujärjestöjen edustajana Pohjois-Savon vesienhoidon työryhmässä ja luonnonsuojelupiirin edustajana maakuntakaavatyöryhmissä.

Ympäristöpalkinto jaetaan ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Tenhusen monipuolinen toiminta ympäristönsuojelun eri osa-alueilla soveltuu Pohjois-Savon Ympäristökeskuksen mukaan erinomaisesti palkinnon myöntämisperiaatteisiin.