Pojat ovat Suomessa elämäänsä tyytyväisempiä kuin tytöt, vaikka opettajat ovat pojille tiukempia

Suomalaisnuoret voivat hyvin, kertoo kansainvälinen Pisa-tutkimus. Tutkimukseen osallistui Suomesta noin 6 000 iältään 15-vuotiasta nuorta.

Pojat ovat Suomessa selvästi tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt. Tyttöjen ja poikien ero on Suomessa selvästi suurempi kuin OECD-maissa keskimäärin.

Yli puolet suomalaisista pojista kertoi tutkimuksessa olevansa erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Tytöistä taas runsas kolmannes oli erittäin tyytyväisiä. Elämäänsä tyytymättömiä on pojista vain 4 prosenttia ja tytöistä 9 prosenttia.

– Suomalaisnuorten tyytyväisyys elämäänsä on aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna yllättävän hyvä. Ilahduttavaa on erityisesti poikien tyytyväisyys siitäkin huolimatta, että osaamisessa he jäävät selvästi tyttöjä jälkeen, sanoo professori Jouni Välijärvi tutkimuksen tiedotteessa.

Välijärvi on Pisa-tutkimuksen Suomen koordinaattori. Hän työskentelee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella.

 

"Ilmapiiriin huomiota"

 

Nuorten tyytyväisyyden tunteeseen vaikuttivat Suomessa selvimmin oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunne kouluyhteisöön, vapaa-ajan liikunta, koulukiusaamisen määrä, suoritusmotivaatio sekä se, miten oppilaat kokivat opettajien kohtelevan heitä.

– Suomessa noin 15 prosenttia oppilaista kokee itsensä ulkopuoliseksi kouluyhteisöstään. Hyvään ilmapiiriin ja yhteenkuuluvuuteen kannattaa kouluissa kiinnittää erityistä huomiota, korostaa Välijärvi.

Tutkimuksen mukaan noin neljäsosa suomalaisista oppilaista on kokenut henkistä kiusaamista ainakin muutamia kertoja vuodessa. Fyysistä kiusaamista on kokenut noin joka kymmenes. Pojat kertoivat kokevansa kiusaamista useammin kuin tytöt.

 

Opettajat pojille tiukempia

Suomalaiset nuoret kokevat muihin verrattuna varsin vähän ahdistusta kokeissa menestymisestä ja heikoista arvosanoista. Koeahdistuksella on tutkimuksen mukaan selvä yhteys Pisa-kokeissa menestymiseen: vähiten ahdistuneet saivat parempia pistemääriä.

Lähes neljäsosa pojista kertoi kokevansa, että opettajat ovat pitäneet heille tiukempaa kuria kuin muille oppilaille. Tytöistä näin koki noin joka kahdeksas.

Lisäksi joka kymmenes poika kertoi, että opettajat ovat pilkanneet tai loukanneet heitä muiden kuullen. Tytöistä vastaavaa oli kokenut noin joka kahdeskymmenes.

Tänään julkistettu tutkimus tehtiin vuonna 2015. Mukana oli 72 maata tai aluetta.