Poliiseilla ei ollut aikaa – sairaala tilasi potilaalle lainvastaiset saattajat Kuopiosta Helsinkiin

Eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa, ettei vartijoita saa käyttää levottomien potilaiden sairaalakuljetuksiin tarkoituksena, jossa heidän pitäisi tarvittaessa voimakeinoin estää esimerkiksi potilaan karkaaminen.

Oikeusasiamies selvitti asiaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ilmi tulleen tapauksen ja ensihoidon ohjeiden vuoksi.

Oikeusasiamies edellyttää nyt sosiaali- ja terveysministeriötä valmistelemaan ja kirjaamaan lakiin, miten potilaan kuljetus, kohtelu ja olosuhteet kuljetuksen aikana tulisi järjestää. Lakiin tulisi kirjata myös saattajien toimivaltuudet.

Oikeusasiamies edellyttää, että ministeriö vastaa viimeistään toukokuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy. Lisäksi oikeusasiamiehen ratkaisu lähetettiin tiedoksi sisäministeriölle, Poliisihallitukselle ja Valviraan

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS käytti levottoman mielenterveyspotilaan kuljetuksessa kahta yksityisen yrityksen vartijaa. Potilas kuljetettiin ambulanssilla kahden vartijan saattamana Kuopiosta Helsinkiin Auroran sairaalaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan KYS toimi virheellisesti. Oikeusasiamiehen mukaan poliisi saa virka-apupyynnön perusteella ottaa potilaan kiinni, kuljettaa hänet sairaalaan tarkkailuun ja tarvittaessa lääkärin päättämään tahdonvastaiseen hoitoon. Vartija ei saa kuitenkaan niin tehdä eikä ensihoitajillakaan ole toimivaltaa estää potilaan liikkumista ennen kuin hänet on otettu sairaalaan.

Sairaalan henkilöstön toimivaltuudet eivät riitä myöskään sairaalan ulkopuolella, vaan esimerkiksi hoitoon haettavaksi määrätystä tai karanneesta potilaasta on ilmoitettava poliisille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin antaman vastauksen mukaan sairaala oli päätynyt käyttämään vartijoita, koska poliisilla ei ole enää aina resursseja antaa virka-apua terveydenhuollon viranomaisille.

Oikeusasiamiehen mukaan vartijoiden toimeksiantona oli potilaan siirto ja henkilöstön turvaaminen. Vartijoilla oli kuitenkin matkalla vain niin sanotut jokamiehen oikeudet eli esimerkiksi hätävarjelu ja jokamiehen kiinniotto-oikeus.

Jos potilas olisi lähtenyt matkalla karkuun, vartijoilla ei olisi ollut oikeutta estää hänen poistumistaan tai ottaa kiinni karannutta etenkään voimakeinoja käyttämällä.

Oikeusasiamies myös muistutti, että terveydenhuollon viranomaisten virkavelvollisuus on kuitenkin huolehtia tarkkailulähetteen saanut potilas turvallisella kuljetuksella psykiatriseen sairaalaan. Tarvittaessa siihen pitää pyytää poliisia avuksi, koska oikeusasiamiehen mukaan esimerkiksi itselleen vaaraksi olevan potilaan hoitoon saanti tulee turvata tarvittaessa voimakeinoin.

Tässä tapauksessa potilas saatiin ilman voimakeinoja Auroran sairaalaan Helsinkiin, jossa hänet otettiin tahdonvastaiseen hoitoon.

Oikeusasiamiehen mukaan vartijoilla ei voi korvata poliisin antamaa virka-apua ilman, että se on hyväksytty laissa. Samalla lainsäädäntöä tulisi uudistaa muistakin ongelmakohdista ajanmukaiseksi.

Vankila sai olla antamatta Bandidoksen joulukorttia vangille

Sukevan vankilasta löytyi kaksi vuotta eristyksissä ollut mies - ei halua puhua kellekään

Sosiaalityöntekijä teki turvatarkastuksen putkassa - oikeusasiamies kielsi

Potilas kuljetti huumeita oikeuspsykiatriseen sairaalaan - oikeus ohjeisti sairaalaa

Analyysi: Viisi asiaa jotka poliisi voisi jättää hoitamatta