Poliisi ryhtyy valvomaan nopeuksia uudella tutkatekniikalla

Poliisihallitus on kilpailuttanut yhdessä Liikenneviraston kanssa automaattisen liikennevalvontalaitteiston hankinnan. Kilpailutus sisälsi kiinteisiin valvontapisteisiin sijoitettavan automaattivalvontalaitteiston sekä laitekotelot ja pylväät, autoihin asennettavan automaattivalvontalaitteiston sekä laitteistojen huolto- ja korjauspalvelut.

Hankintasopimuksen arvo viiden vuoden sopimuskaudelle on noin 4,4 miljoonaa euroa ja se sisältää myös Liikenneviraston sopimuskauden aikaiset hankinnat. Sopimus sisältää kahden vuoden optiovuodet.

Poliisihallitus hankkii automaattiset liikennevalvontalaitteistot ja Liikennevirasto yleisten teiden laitekotelot sekä pylväät. Kaupungit sopivat hankinnoistaan erikseen laitetoimittajan kanssa.

Tarjouskilpailun voitti Oulun Energia Urakointi Oy, joka edustaa ruotsalaisen Sensys Gatso Group AB:n tuotteita.

– Huhtikuussa 2018 alkavan sopimuskauden aikana hankitaan 150 liikennevalvontalaitteistoa, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Uudet automaattivalvontalaitteistot mittaavat ajoneuvojen nopeutta kehittyneellä tracking radar -tutkatekniikalla. Tutka seuraa kohteen aikaa, nopeutta, etäisyyttä, suuntaa ja ajokaistaa koko sen ajan, kun kohde on tutkan kentässä.

– Nykyisiä automaattivalvontalaitteistoja käytetään niiden elinkaaren loppuun asti, tekninen asiantuntija Tuula Lahtinen Poliisin materiaalikeskuksesta sanoo.

Poliisin ja tieviranomaisen suunnitelman mukaan uuden tekniikan pilottijaksot ovat VT 6 Koskenkylä - Kouvola ja VT 4 Lusi - Vaajakoski.