Poliisilta jäljennettyjä tekstiviestejä näytettiin asiassa sivulliselle

Suomessa on selvittelyssä erikoinen tapaus erityisellä etsinnällä takavarikoidun eli käytännössä sähköisesti jäljennetyn aineiston käsittelystä.

Poliisin tutkintaryhmä käytti Putin-vuotoa tutkiessaan erityisellä etsinnällä toisilta poliiseilta takavarikoitua aineistoa vielä sen jälkeen, kun käräjäoikeus oli jo todennut, että kyseinen etsintä oli perusteeton.

Lisäksi aineiston käytöstä ei kerrottu henkilöille, keiden viestejä levitettiin edelleen vakavista rikoksista epäillylle miehelle luettavaksi.

Asian taustalla on keskusrikospoliisille hyvin kiusallinen Putin-vuoto. MTV3 kertoi huhtikuussa 2013, että KRP oli kirjannut myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin poliisin epäiltyjen rekisteriin. Silloinen poliisin epäiltyjen rekisteri oli määrätty salassa pidettäväksi.

Uutisen jälkeen poliisi tarkisti rekisterin lokitiedoista, että jopa parikymmentä poliisia oli lukenut palaverimuistion tai rekisterimerkinnän Putinista. Monia poliiseista se oli huvittanut ja ihmetyttänyt suuresti.

Tiedon vuotajaa ei löytynyt, mutta KRP epäili vuodosta Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota. Lisäksi epäiltyinä kuulusteltiin useita muita poliiseja.

Aarniota yritettiin saada puhumaan

Aarnio oli heti Putin-uutisen jälkeen hävittänyt virkamatkapuhelimensa ja vaihtanut sen sirukortin toiseen puhelinlaitteeseen. KRP ei saanut vuotajaepäilylleen vahvistusta mistään teknisestä näytöstä.

Asiassa erikoista on se, että tutkintaryhmä yritti houkutella Aarnion puhumaan aiheesta näyttämälle hänelle toisen poliisin ja toimittajan välisiä tekstiviestejä, vaikka Aarnio ei ollut osallisena näissä viesteissä itse.

Kuopion huumepoliisin laitteita ja tiloja oli tutkittu vuoden 2014 lopulla, kun KRP oli halunnut selvittää, olivatko he tehneet jotain laitonta yhteistyötä Aarnion kanssa. Kuopion poliisien toimista sellaista ei löytynyt, mutta Aarnio sai monia syytteitä omasta toiminnastaan.

Savon Sanomat kertoi jo heti toukokuussa 2015, että Kuopion huumepoliiseilta oli jäljennetty myös muun muassa kehityskeskusteluasiakirjoja, tekstiviestejä toimittajalle työasioissa ja laajalti muuta töihin ja harrastuksiin liittyvää yhteydenpitoa.

Helsingin käräjäoikeus totesi rikosylikonstaapeliin kohdistuneen etsinnän perusteettomaksi kesäkuussa 2015 pidetyssä istunnossa, jossa käytiin läpi poliisien riitauttamat perusteet etsinnälle Kuopiossa.

Kyse oli ollut erityisestä etsinnästä, jolla etsintävaltuutetun olisi pitänyt valvoa aineiston takavarikointia ja tarvittaessa sinetöittää riidanalaiset salaiset tiedot oikeutta varten, mutta käräjäoikeudelta ei kysytty kantaa minkään aineiston osan jäljentämiseen.

Elokuussa 2015 eli kaksi kuukautta sen jälkeen, kun käräjäoikeus oli todennut rikosylikonstaapeliin kohdistetun etsinnän laittomaksi, tutkintaryhmä näytti poliisin ja toimittajan tekstiviestejä Aarniolle ja yritti niiden avulla johdatella keskustelun Putin-vuotoon.

Tekstiviestit olivat ajallisesti Putin-vuodon ajalta, mutta niiden keskustelun teemana oli KRP:n siihen aikaan esittämät tiedot Suomen jengitilanteesta. Savon Sanomat oli julkaissut sittemmin toimittajan omia viestejä jutussaan, mutta ei niissä yksilöinyt nimiä, keitä viesteissä arvosteltiin.

Tutkintaryhmä sen sijaan näytti Aarniolle viestit nimiä myöten. Poliisille ja toimittajalle ei koskaan kerrottu heidän viestiensä levittämisestä luvatta Aarniolle, jota tapahtuma-aikaan syytettiin oikeudessa jo mittavista rikoksista ja sittemmin myös tuomittiin niistä.

Viestien näyttämiseen Aarniolle ei ole tiedossa oikeudellista perustetta. Viestien poliisia ei myöskään epäilty asiassa mistään eikä viestien osapuolia myöskään koskaan kuulusteltu todistajina näistä viesteistä.

Kiistettiin viestien levittely ulkopuolisille

Kun Kuopion huumepoliiseihin kohdistettuja etsintöjä käsiteltiin myöhemmin käräjä- ja hovioikeudessa vielä neljässä muussa istunnossa, tutkintaryhmästä kerrottiin kaikissa näissä istunnoissa oikeudelle, ettei heiltä jäljennettyä aineistoa ole levitetty ulkopuolisille. Nyt julki tulleet asiakirjat osoittavat, että niin oli tehty.

Asiassa ei ole selvillä, kuka viestien esittämisestä Aarniolle oli lopulta päättänyt.

Lisäksi poikkeuksellinen viestien näyttäminen salattiin koko Putin-vuodon tutkinnan ajan. Tutkinta loppui tuloksettomana vuoden 2016 lopussa näytön puutteeseen, mutta pöytäkirjasta tehtiin KRP:ssä julkinen versio vasta viime vuonna.

Sekin oli vain harvojen löydettävissä, sillä Putin-vuodon tutkinta oli kirjattu tutkintaan eri poliisiyksikköön, missä tutkinta lopulta tehtiin. Lisäksi tutkintaan oli nimetty toiselta poliisilaitokselta kuulustelijoita, mutta käytännössä vyyhti oli osa tutkintakokonaisuutta, jota KRP itse veti.

Asiassa on tällä hetkellä epäselvää, kuuluko menettelyn asianmukaisuuden tutkiminen poliisille vai ylemmille laillisuusvalvojille. Osa poliisiyksiköistä on jäävejä tutkimaan asiaa, joten jatkomenettely on avoinna.

Tilanne on ennakkotapaus Suomessa toiminnasta erityisessä etsinnässä ja kenen tehtäviin tapauksen laillisuusvalvonta kuuluu.

Kommenttijutussa toimittaja kertoo viestien sisällöstä.

Poliisin erityisten etsintöjen seuranta petti - perustilastotkin vielä rempallaan

Professori esittää tuomareille, poliiseille ja etsintävaltuutetuille yhteistä koulutusta

Kommentti: Virkavastuu voi unohtua, kun selvitetään oman organisaation sotkuja