Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan

Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Sisäministeriö on aloittanut asiasta hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella lakiuudistus niin, että se vastaa Euroopan unionin uudistuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lainsäädännön uudistuksessa huomioidaan kyberrikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä muut toimintaympäristön muutokset.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan erityisesti kyberrikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttävät mahdollisuutta tiedustelutiedon ja avoimista lähteistä saatavan tiedon hyödyntämiseen ja tallettamiseen.

Hankkeessa kehitetään myös poliisin rekisterien valvontaa.