Puolet kotona asuvista iäkkäistä kärsii jatkuvasta kivusta

Noin puolet kotona asuvista yli 75-vuotiaista kertoo kroonisista tuki- ja liikuntaelinkivuista, ilmenee väitöstutkimuksesta. Heistä lähes puolet toivoisi lääkärin kiinnittävän enemmän huomiota kivun hoitoon. Kolme neljästä kärsi kivuista vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena.

Lähes puolet iäkkäistä käytti kipulääkkeitä. Heistä kolme neljästä käytti kipulääkkeitä vain tarvittaessa.

Niina Karttusen tutkimuksen tulosten mukaan kotona asuvat iäkkäät tarvitsevat ja haluavat perusteellisempaa kivun hoitoa. Kipujen säännöllinen arviointi ja lääkkeetön hoito lääkehoidon tukena voisi ehkäistä kivun kroonistumista ja liikuntakyvyn rajoittumista.

Karttusen väitöskirja tarkistetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina.