RAY syynää vertaistyöntekijöiden palkkauksen

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on ottanut järjestöissä työskentelevien vertaishenkilöiden palkat ja muut korvaukset syyniin.

Järjestöjä rahoittava RAY katsoo, ettei vapaaehtoistoiminnasta pidä maksaa palkkaa. Tästä huolimatta RAY:n avustuksia saavissa järjestöissä vapaaehtoistyöhön rinnastuvaa vertaistyötä on tehty työsopimuksilla ja tuntipalkoilla.

 

RAY on käynyt keskusteluja vertaistyöntekijöiden palkkauksesta muun muassa Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) kanssa. MTKL reagoi keskusteluihin irtisanomalla 20 mielenterveyskuntoutujien vertaisena ja kokemusasiantuntijana toiminutta henkilöä. Heistä osa työskentelee Kuopion toimipisteessä.

Aiemmin vertaistyöntekijät ovat olleet tuntipalkkaisia työntekijöitä, joilla on ollut MTKL:n kanssa työsopimus. Tämän vuoden alusta alkaen MTKL on katsonut, että vertaiset ovat vapaaehtoistyöntekijöitä. He eivät saa työstään palkkaa, mutta matkat ja muut kulut korvataan.

Reilun vuoden MTKL:n toiminnanjohtajana työskennelleen Olavi Sydänmaanlakan mukaan järjestön pitkän historian aikana on syntynyt käytäntö, jossa vertaistyöntekijöillä on työsopimukset ja he saavat tuntipalkkaa.

–On hieman noloakin, ettei näin suurella järjestöllä ole ollut yhtään vapaaehtoistyöntekijää, Sydänmaanlakka sanoo.

Mielenterveyden keskusliitto on suurin mielenterveysalan potilasjärjestö Euroopassa.

 

RAY:n valmistelupäällikön Hilppa Tervosen mukaan on epäselvää, mikä järjestöissä on palkkatyötä ja mikä vapaaehtoistyötä. Hänen mukaansa käytäntöjen kirjavuus tuli esiin Ray:n normaalissa avustusten jaon valvonnassa. Hänen mukaansa tavoitteena ei ole karsia avustuksia.

–Haluamme, että avustukset käytetään koko ryhmän hyödyksi eikä yksittäisten ihmisten palkkoihin. 800 järjestöä saa RAY:n avustusta. Järjestöjen on oltava keskenään tasavertaisia ja käytäntöjen yhdenmukaisia, Tervonen sanoo.