SAK toivoo kolmikantaa, EK ei kaipaa komiteoita

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen korostaa maahanmuuttajien saamista työelämään.

– Tämän ei pidä antaa johtaa siihen, että syntyy toisenlaiset – jopa säätelemättömät työmarkkinat. Sellaisia merkkejä on näkyvissä. Työnantajapuolella ollaan sitä mieltä, että nyt vain palkatta töihin että pääsee työelämään.

SAK kaipaa laajaa foorumia.

– Toivoisi, että valtiovaltiovalta kutsuisi mahdollisimman pian koolle työmarkkinaosapuolet keskustelemaan, mitä tässä voitaisiin tehdä.

Tukiainen haluaa järjestelmän, joka tukee maahanmuuttajien ja pakolaisstatuksen saaneiden ihmisten työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan.

– Ja toisaalta estämään erillisten halpatyömarkkinoiden syntymisen.

SAK käynnistää osana suurempaa hanketta maahanmuuttajien neuvontapisteen Helsingissä.

Monet turvapaikanhakijoista ovat hyvin koulutettuja.

– Mielestäni se johtaa siihen, että työperäisen maahanmuuton tarve vähenee.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtajan Kari Jääskeläisen mukaan joustot saavat työmarkkinat vetämään. EK on esittänyt työkokeilupaikkoja, mutta halpatyömarkkinoita liitto ei aja.

Tosin aina ei makseta taulukon mukaista palkkaa.

– Työn ohessa kouluttautumisessa työpanos ei ole täyttä sataa prosenttia.

Jääskeläisen mukaan huomattava osa maahanmuuttajista voi työllistyä yrittäjinä, mikä on nähtävä mahdollisuutena.

– He tulevat kulttuureista, joissa yrittäjyys on luonteva tapa osallistua työntekoon ja yhteiskuntaan.

Suomi saisi näin oppia maahanmuuttajilta.

– Onko tässä terveen ja reippaan riskinottoon kannustavan asennekasvatuksen paikka? Yrittäjyyden ilmapiiriin syntyisi myönteistä vaikutusta pitkällä aikavälillä.

Tukiaisen ehdottamaa foorumia Jääskeläinen harkitsisi.

– Ehkä ei tarvita komiteoita. Päättäjillä on nyt kauhea paine päällä. Pitää tehdä nopeita ratkaisuja.

Toimettomina turhautuvat maahanmuuttajat pitää saada töihin.

– Muuten syntyy lisää ongelmia ja vastakkainasettelua kantasuomalaisten ja uusien ihmisten välillä.