SAK:n tutkimus: Joustavat työajat työnantajan ehdoilla

Suomalaisten työajat joustavat enemmän kuin Euroopassa yleensä. Ongelmana ovat kuitenkin osa-aikatyö ja muut epätyypilliset työsuhteet.

Vaikka osa-aikayötä ei Suomessa tehdä enempää kuin muuallakaan, pätkätyöläisten vapaus valita työaikojaan on kapea. He haluaisivat lisää töitä, tai ainakin päätösvaltaa työaikoihinsa.

Tilanne käy ilmi SAK:n tutkimuksesta.

- Suomalaiset työajat ovat Euroopan joustavimmat. Ne on kuitenkin rakennettu pääasiassa tuotannon ja työnantajien ehdoilla, sanoo SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.

Antilan mukaan suomalainen työaika joustaa kokoaikatyön puuttuessa "hyvinkin voimakkaasti".

- SAK:laisten liittojen jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa omaan työaikaansa ovat huomattavasti vähäisemmät kuin toimihenkilöillä.

Toimihenkilöt käyttävät liukuvia työaikoja ja työaikapankin kaltaisia järjestelyjä paljon, mutta muilla työntekijöillä tilanne on huomattavasti heikompi.

- Esimerkiksi vuoro- ja yötyötä tehdään Suomessa enemmän kuin muualla EU:ssa, ja ne ovat kasautuneet vahvasti SAK:laisille aloille. Vuorotyötä tekee lähes 40 prosenttia SAK:laisista.