SDP-muistiolla hallitus varmistelee selustaansa, arvelevat sote-asiantuntijat -"Tämä on poliittisen järjestelmän uskottavuustesti"

Keskustelu SDP:n sote-mallista ja siitä tehdystä virkamiesmuistiosta on askelmerkkien hakemista syksyn keskustelua varten, arvelevat Uutissuomalaisen haastattelemat sote-asiantuntijat Helsingin yliopistosta.

Onnistumisestaan epävarma hallitus pyrkii muistiolla osoittamaan, etteivät muutkaan mallit ole sen ongelmattomampia, arvioivat sekä terveysoikeuden professori, Husin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen että sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.

– Poliittinen argumentointi siinä varmaankin on tärkeämpää kuin juridinen argumentointi, Lehtonen sanoo.

Hallituksen tilaamassa muistiossa todetaan, että myös SDP sote-mallissa on perustuslaillisia ongelmia. SDP:n mallin kuvaus perustuu pitkälti lehtijuttuihin.

Keskustelu aiheesta alkoi eilen, kun Ilta-Sanomat julkaisi käsiinsä saamastaan muistiosta jutun. Muistio julkaistiin perjantaina kokonaisuudessaan alueuudistus.fi-sivustolla.

"Aivan katastrofaalinen tilanne"

Hiilamo pitää muistiokeskustelussa esiintynyttä "nokittelua" surullisena.

– Epävarmuus ja luottamuksen puute ovat minusta tällä hetkellä sote-uudistuksen pahimmat ongelmat. Siinä mielessä tämä on poliittisen järjestelmän uskottavuustesti. Keskustelu, jota on käyty SDP:n mallin ympärillä, on osoitus siitä, miten huonoon tilanteeseen on tultu.

– Tämä on sote-uudistuksen kannalta aivan katastrofaalinen tilanne.

Hiilamoa harmittaa, että Twitter-keskustelussa on kritisoitu muistion laatineita virkamiehiä. Hänestä virkamiesten mielipiteet ovat asiantuntevia.

– Muistion laatiminen saattoi olla poliittisesti motivoitunutta, mutta sen sisältö ei mielestäni ole sellaista.

SDP:n oma esitys puuttuu

Ehkä eniten keskustelua on herättänyt se, että virkamiesmuistion lähteinä on käytetty lehtijuttuja ja blogikirjoitusta.

Hiilamo huomauttaa, että SDP ei ole tuonut julkisuuteen kattavaa kirjallista esitystä mallistaan. Hänestä muistiosta ilmenee selvästi, että tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää vaihtoehtoa hallituksen sote-mallille.

Koska kirjallista esitystä ei ole, on Lasse Lehtosen mukaan vaikea arvioida, onko SDP:n malli tosiaan perustuslain kannalta ongelmallinen.

– Sekä itsehallinnollinen maakunta että kuntayhtymätyyppinen malli ovat juridisesti ja perustuslain mukaan mahdollisia tietyin reunaehdoin, hän sanoo.

Tällaisia reunaehtoja ovat Lehtosen mukaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja rahoitus.

Yksi hallituksen mallin perustuslaillisista ongelmista liittyy juuri rahoitukseen. Hallituksen suunnittelema sote-menoleikkuri typistäisi Lehtosen mukaan Suomen terveysmenot Bulgarian tasolle. Tämä tarkoittaisi, että ihmiset joutuisivat maksamaan itse entistä suuremman osan terveysmenoistaan. Perustuslain mukaan kaikilla suomalaisilla kuitenkin on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lehtonen toteaa, ettei tätä ongelmaa automaattisesti poista kuntayhtymämallikaan, jos rahaa ei ole.

Aikataulussa pysyminen epävarmaa

Jos nykyinen sote-malli kaatuu, olisi Heikki Hiilamon mielestä vastuullista tarkastella, mitä siitä voitaisiin säilyttää, ja jatkaa valmistelua siltä pohjalta. Nyt on keskitytty hänestä liikaa poliittisiin pikavoittoihin.

Tärkeintä Hiilamosta olisi saada palautettua osapuolten välille luottamus, muuten uudistus ei etene.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa sote-urakkaansa alkuviikosta, tavoitteenaan saada uudistus eteenpäin kuukauden sisällä. Molemmat asiantuntijat pitävät aikataulussa pysymistä epätodennäköisenä.

– Kun koko hallitus on satojen virkamiesten voimin kolme vuotta vääntänyt ehdotuksia eikä ole tullut perustuslain mukaisia, millä sitten muutama valiokuntaneuvos saisi sen neljässä viikossa kuntoon, Lehtonen toteaa.