SK: Valtioneuvoston kritisoidulle sote-kampanjasivulle lisätty tietoa uudistuksen epävarmuudesta

Valtioneuvoston sote-uudistuksesta tiedottavalle Omamaakunta.fi-sivustolle on päivitetty tietoa muun muassa uudistuksen keskeneräisyydestä, uutisoi Suomen Kuvalehti. Sivustoa kritisoitiin aikaisemmin tänä vuonna mainosmaisuudesta ja siitä, ettei se tuonut tarpeeksi selvästi esille, että uudistuksen kohtalo on edelleen epävarma.

Sivustolle on lisätty useaan kohtaan tieto siitä, että sote- ja maakuntauudistus on edelleen epävarma.

– Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 1.6. lausuntonsa uudistusten keskeisistä lakiesityksistä. Valinnanvapauslain ja maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään lausunnon perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä.

Ministeriöt tukevat eduskunnan valmistelua. Muutokset käsitellään eduskunnassa hallituksen vastineena. Maakuntien valinnanvapauspilottien toteutuminen edellyttää valinnanvapauslain hyväksymistä, sivustolla kerrotaan.

Valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Thomas Sund kertoi Suomen Kuvalehdelle, että sivuston päivitys on "normaalia kehitystyötä".

Kritiikkiä ja kantelu

Erityistä kritiikkiä sai sivuston video, jolla tätä päivää tarkastellaan tulevaisuudesta. Tunteikkaalla vuoteen 2082 sijoittuvalla videolla nainen kehuu nykypäivän sukupolven tehneen "oikeita ratkaisuja". Suomen Kuvalehden mukaan video on poistettu sivuston päänäkymästä.

Suomen Kuvalehden mukaan kampanjasta on tehty kantelu oikeuskanslerinvirastoon. Lehti kertoo kantelun liittyvän Helsingin Sanomissa julkaistuun mainokseen. Oikeuskansleria pyydetään tutkimaan, onko asiallista, että hallitus mainostaa mediassa esitystä, jota ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Suomen Kuvalehdessä pohditaan tilanteen kummallisuutta, sillä oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ollut päättämässä kampanjarahoituksesta työskennellessään valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä.

Sivusto on osa 600 000 euron viestintäkampanjaa, jonka valtioneuvosto on toteuttanut yhdessä Kitchen-markkinointitoimiston kanssa. Suomen Kuvalehden mukaan suuri osa budjetista on tarkoitus käyttää mediamainontaan, jos eduskunta hyväksyy uudistuksen.