Savon Voima kertoo, miten sähkönkulutusta rajoitettaisiin sähköpulan yllättäessä

Uhkia on kaksi: sähkön riittävyys pakkasella ja laaja yllätyskatko.

Jos vakava sähköpula yllättää pakkasella, Suomi joutuu turvautumaan sähkön säännöstelyyn. Tavalliset ihmiset huomaisivat sen kiertävinä, tunnin, parin sähkökatkoina. Tällaiseen hyvin poikkeukselliseen tilanteeseen on valmiit suunnitelmat kantaverkkoyhtiöillä ja jakeluverkkoyhtiöillä.

Huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen selvittää, että jos Suomen tuotanto ja sähköntuonti eivät yhdessäkään riitä kattamaan kulutusta, täytyy kulutusta rajoittaa.

– Kiertävät sähkökatkot lienevät perusasetelma, Nieminen sanoo.

Nieminen kertoo, että Suomessa olemassa oleva kyky tuottaa sähköä on noin 11 600 megawattia. Rajasiirtoyhteyksiä sähkön tuonnille on noin 5 100 MW.

– Eli teoreettisesti: kun Suomen kulutus kasvaa yli 11 600 MW:n, tarvitaan tuontia. Suomi on tuonnista riippuvainen korkean kulutuksen aikana, Nieminen sanoo.

Käytännössä asia ei mene niin suoraviivaisesti, että ensin käynnisteltäisiin Suomen voimalat, ja jos ne eivät riittäisi, ostettaisiin ulkomailta.

– Suomi on osa yhteispohjoismaista sähkömarkkina-aluetta, johon kuuluu myös Baltia. Sähkömarkkinat toimivat siten, että sähköenergia ostetaan sieltä, mistä sitä edullisimmin saa. Kun tehontarve kasvaa, markkinat ostavat aina seuraavaksi kalliimman sähkönmyyntitarjouksen käyttöön, Nieminen kertoo.

– Jossain vaiheessa lähes kaikki kotimainen kapasiteetti, 11 600 MW, on kutakuinkin käytössä, jolloin kaikki tarvittava lisä olisi tuontia. Tällaisessa tilanteessa on tietysti erittäin riskaabelia, jos jokin isoista tuotantoyksiköistä vikaantuu tai rajasiirtoyhteyksiin tulee vikoja. Se ei automaattisesti tarkoita, että joudutaan sähkönsäännöstelyyn, mutta tällaisessa vikatilanteessa säännöstelyn riski on jo suuri, Nieminen korostaa.

Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa kertoo, että kaupungilla on käytössään liikuteltavia varavoimaloita ja vesisäiliöitä, joten esimerkiksi vanhusten palvelutaloja ei tarvitsisi heti evakuoida.

Kuopion yliopistollinen sairaala on tärkeä paikka. Se on huolehtinut varavoimastaan voimayhtiö Kuopion Energian kanssa.

Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen kertoo, että mahdollinen sähköpula on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai lähivuorokautena.

 – Tilanteen kiristyessä kaikki saatavissa oleva tuotantokyky pyritään hyödyntämään ja lisäksi käynnistetään varavoimalaitokset. Jos joudutaan sähköpulaan, jakeluverkonhaltijat kytkevät kulutusta irti jakeluverkosta siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin, Väänänen kertoo.

Jos valtakunnallinen tehoreservi ei riittäisi ja teollisuus ei pystyi säästämään tarpeeksi, verkkoyhtiöt supistaisivat jakelua.

Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen toteaa, että Savon Voima Verkko Oy pyytäisi ensin kuluttajia ja teollisuutta vapaaehtoisiin talkoisiin eli pudottamaan kulutustaan.

– Sitten aloittaisimme etukäteen suunnitellut sähköjen katkaisut lähtö kerrallaan. Se tehtäisiin kiertävänä, ettei haitta olisi kohtuuton. Todennäköisesti olisi pakkanen. Varoittaisimme kriittisten käyttöpaikkojen käyttäjiä, että varavoima on valmiina ja kunnossa.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on päävastuu tiedottamisesta, joka koskee sähkönhankintakyvyn riittävyyttä ja säästökehotusten antamista huippukulutuskaudella ja hankintakyvyn kehitystä ja kapasiteetin riittävyyttä tulevaisuudessa.

Energiavirastolla on velvoite seurata kysynnän ja tarjonnan tasapainoa lähivuosina.

Sähkötehon yksikkö on megawatti (MW), kulutetun sähköenergian yksikkö on megawattitunti (MWh). Kun puhutaan Suomen huippukulutustunnista 7.1.2016, silloin kulutettiin keskituntitehona 15 105 MWh/h klo 17-18. Huippukulutustunnin aikana sähköä käytettiin 15 105 MW teholla.

Tänä vuonna suuri kulutus oli 5. tammikuuta kello 17-18: 14 300 MWh/h. Silloin kotimaista tuotantoa oli käytössä noin 10 000 MW ja tuontia noin 4 300 MW.

Sähkön tuonnissa oli ennätys 5.1.2017 aamulla klo 6-7, jolloin sähköä tuotiin 4 750 megawatin keskiteholla. Korkealla käytiin, koska rajasiirtoyhteydet ovat 5 100 MW.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Kantaverkkoyhtiön johtaja: Helsinki ei ole varautunut jäämyrskyyn ja kyberuhkaan