Seitsemän tuomiota purettiin tuomareiden virheiden takia

Korkein oikeus on joutunut purkamaan seitsemän aiemmin lainvoimaiseksi tullutta tuomiota niissä ilmenneiden virheiden takia. Tuomioiden purkusuma on hyvin poikkeuksellinen Suomessa.

Kaikissa puretuissa tuomioissa virheenä oli se, että tuomari oli tuominnut syytetylle rangaistuksia vanhentuneista teoista. Osa henkilöistä oli tuomittu samalla kertaa useista vanhentuneista rikoksista.

Syyteoikeuden vanhentumisaika riippuu rikoksesta. Aikaväli vanhentumisissa on pääosin 2–20 vuotta. Jos syyteoikeus on vanhentunut, syytettä ei saa nostaa.

Tulivat ilmi vasta tarkastuksessa

Selvitysten mukaan mikään annetuista tuomioista ei ollut ehtinyt aiheuttaa vahinkoa tuomituille. Kaikissa tapauksissa kyse oli asiakokonaisuuksista, joissa oli useita syytekohtia. Tuomitut oli tuomittu useista syytteistä ehdolliseen vankeuteen tai myös yhdyskuntapalveluun.

Vanhentuneet rikokset olivat olleet vain yhtenä lisänä pidentämässä tuomittuja rangaistuksia. Virheelliset tuomiot eivät olleet aiheuttaneet kenenkään kohdalla tuomitun joutumista ehdottomaan vankeuteen.

Virheelliset tuomiot tulivat ilmi oikeuskanslerin laajassa tarkastuksessa, jossa oikeuskanslerin tarkastajat tutkivat annettuja tuomioita eri puolilta Suomea.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen mukaan tuomioista löytyneet oleelliset virheet voivat vähentää kansalaisten luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen. Virheet olivat myös tapahtuneet tehtävissä, joiden pitäisi olla käräjätuomareiden osaamisen ydinaluetta.

Kaikki löytyneet virheet olivat kuitenkin oikeuskanslerin tarkastuksen arvion mukaan niin vähäisiä, ettei yhtään tuomaria vastaan nostettu syytettä tuottamuksellisesta virkarikoksesta.

Jos tuomari tekee työssään merkittäviä vahinkoja aiheuttavan virheen, oikeuskansleri voi nostaa häntä vastaan syytteen.

Viidessa eri käräjäoikeudessa

Ilmi tulleet virheelliset tuomiot löytyivät eri käräjäoikeuksista pitkin Suomea. Kaksi tuomiosta oli annettu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa, kaksi Oulun käräjäoikeudessa ja yhdet Helsingin, Tuusulan ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuksissa.

Kaikissa tapauksissa kyse oli siitä, että haaste asiasta oli toimitettu syytetylle yli kaksi vuotta rikoksen jälkeen ja syytetty oli sen jälkeen tuomittu oikeudessa.

Kun virheelliset tuomiot tulivat ilmi tarkastuksessa, oikeuskansleri haki heti kaikkia tuomioita purettavaksi ja korkein oikeus purki ne.

Korkein oikeus ratkaisi sen jälkeen kolme tuomioista alentamalla ehdollisia vankeusrangaistuksia jäljelle jääneistä syytteistä. Yhdessä tuomiossa korkein oikeus piti ehdollisen rangaistuksen ennallaan.

Lisäksi korkein oikeus palautti kaksi tuomiota Pohjois-Savon käräjäoikeuteen ja yhden tuomion Oulun käräjäoikeuteen, jotta paikallinen käräjäoikeus laskee rangaistuksen uusiksi.

Selvityksessä ilmeni, ettei kukaan tuomareista koettanut kiistää virhettään, vaan kaikki myönsivät toimintansa heti. Yksi kertoi virheen johtuneen työkiireistä ja -paineista. Kaksi kertoi kyse olleen omasta huolimattomuudesta ja yksi silkasta virheestä.

Kaksi tuomaria kertoi keskittyneensä isossa vyyhdessä muihin rikoksiin niin, että huomaamattomuuttaan oli antanut virheelliset tuomiot.

Vanhentuneet rikokset, joista tuomioita oli annettu, olivat kirjanpitorikos, kaksi vahingontekoa, kotirauhan rikkominen, lievä maksuvälinepetos, liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, huumausaineiden käyttörikos, lievä ampuma-aserikos, ajokorttirikkomus ja kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle.

Tausta vanhenemisajoista

Syyteoikeus rikoksesta, josta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen, ei vanhene.

Vakavimpien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan, kun uhri täyttää 28 vuotta, paitsi eräissä poikkeuksissa myöhemmin.

Syyteoikeuden vanhentuminen riippuu muuten siitä, kuinka ankara rangaistus rikoksesta voi seurata. Lyhin vanhenemisaika on kaksi vuotta. Se koskee rikoksia, joiden ankarin rangaistus on enintään vuosi vankeutta, sakko tai rikesakko.

Vanhenemisaika alkaa rikoksesta ja katkeaa, kun syytetty saa tiedokseen oikeudessa vireille pannun syytteen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Oikeudenkäyntiavustaja kuljetti huumeita vangitulle asiakkaalleen

Oikeuskansleri: Poliisin ei ole soveliasta levittää työhuhuja somessa edes vapaa-ajalla

Oikeuskansleri puuttui alaikäisen väärin tehtyyn kuulusteluun

Viskaali teki virheitä tuomioihin