Selvityshenkilö ehdottaa asiakasmitoitusta lastensuojeluun – maksimissaan 25 lasta

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että asiakasmitoitus olisi lastensuojelussa lähivuosina 5–25 lasta yhtä sosiaalityöntekijää kohti. Lisäksi Kananoja ehdottaa pilottihankkeita, joiden tehtävänä on kehittää ja kokeilla lastensuojelussa uusia lähestymistapoja ja arvioida niiden henkilöstö- ja kustannusvaikutuksia.

Sosiaalityöntekijät ovat arvostelleet lastensuojelun tilannetta, koska enimmillään yhtä sosiaalityöntekijää kohti on ollut jopa 80 lapsiasiakasta.

–  Jos emme tiedä, minkälaisia vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden elämään saadaan aikaan, ei uudistamisellakaan ole selvää suuntaa, Kananoja sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa lapsen ja nuoren tuen tarve pitää pystyä tunnistamaan nykyistä aiemmin. Vahvempi varhainen tuki vähentäisi lastensuojelun tarvetta ja lastensuojelun kuormitusta.

Kananojan mukaan lastensuojelun henkilöstömitoituksen pitää perustua ehdotettujen pilottiyksiköiden kokemuksiin sekä kokeiluihin, jotka on tehty käytännön todellisissa olosuhteissa.

Pilottiyksiköiden kokemusten ja arviointien perusteella olisi Kananojan mukaan mahdollista luoda hyvän avohuollon välttämättömät edellytykset paremmin kuin vain tuijottamalla henkilömitoitusta.