Seuraavan hallituksen ohjelmalle uusi rakenne

Seuraavan hallituksen ohjelmalle on kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu uutta rakennetta. Pääministerin valtiosihteerin Olli-Pekka Heinosen (kok.) vetämässä neljän suurimman puolueen työryhmässä on hahmoteltu mallia, jossa hallitus antaa nimityksensä jälkeen tiukan strategisen tiedonannon ohjelmastaan.

Kesän aikana valmisteltaisiin laajempi toimenpideohjelma yhdessä korkeimpien virkamiesten kanssa.

Taustalla on hallitusohjelmien venyminen pitkiksi, kun niihin on kirjattu lukuisia yksityiskohtaisia selvitettäviä asioita.

Hallitus paimentaa ministeriöitä etsimään kasvua ja työllisyyttä vahvistavia ratkaisuja pikavauhtia. Hallitus on STT:n tietojen mukaan viime viikon lopulla lähettänyt ministeriöihin paimenkirjeen, jossa kaikilta ministeriöiltä pyydetään kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja julkisen talouden tasapainoa vahvistavia ehdotuksia 7. marraskuuta eli tämän viikon perjantaihin mennessä.

Paimenkirjeessä ministeriöitä muistutetaan siitä, että Suomen talouden, työllisyyden ja julkisen talouden tasapainon kehitys on ollut ennakoitua heikompaa. Suomen rakenteellinen alijäämä on kasvamassa ennakoitua suuremmaksi, minkä vuoksi on hallituksen mukaan välttämätöntä toteuttaa kestävyysvajetta umpeen kurovia rakenteellisia toimenpiteitä. Näistä esityksistä ei saisi tulla valtiolle lisämenoja, paimenkirjeessä sanotaan.

Tarkoituksena on, että hallitus voi tehdä näitä ehdotuksia koskevat päätökset 17. marraskuuta hallituksen neuvottelussa. Hallitus neuvottelee tuolloin ensi vuoden täydentävästä talousarvioesityksestä.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan suurten puolueiden puheenjohtajien tulisi sitoutua siihen, että seuraavan kolmen vaalikauden aikana kokonaisveroaste ei Suomessa nousisi.

Keskustan Työpäivä-seminaarissa puhuneen kokoomusministerin mukaan sitoumus loisi ennakoitavuutta talouteen.

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan kestävyysvajeen paikkaaminen vaatii 320 miljoonan työtunnin eli 200 000 työpaikan luomista Suomeen vuositasolla. Vapaavuori painottaa, että näiden työpaikkojen tulee syntyä yksityiselle sektorille.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, viime vuosina uutta työtä on pääasiassa syntynyt alle kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin.

Hänen mukaansa näissä yrityksissä on potentiaalia, mutta yrittäjyyteen pitäisi kannustaa enemmän kehittämällä yrittäjien sosiaaliturvaa.