Seurakuntayhtymä palkannut lakimiehen selvittelemään tilakiistaa

Kuopion seurakuntayhtymän Tulliportinkadun tilajupakkaan haetaan yhä ratkaisua. Yhtymä on edellisen, toukokuussa pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen palkannut asianajajan selvittämään, millä ehdoin viime keväänä Tulliportinkadun tiloista tehty vuokrasopimus voidaan purkaa, ja miten yhtymä voi saada maksetuista vuokrista korvausta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi maanantaina kokouksessaan hallintojohtajan esityksen, jonka mukaan Tulliportinkatu 25:n tilojen vuokraamisesta voidaan tässä vaiheessa luopua. Neuvottelut vahingonkorvauksista jatkuvat vuokranantajan kanssa.

Lisäksi Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (NNKY), jolle seurakuntayhtymä on velvollinen järjestämään toimitilat, on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan Tulliportinkadun tiloista. NNKY ja yhtymä jatkavat keskustelua siitä, miten yhtymä voisi päästä eroon 1980-luvulla solmitusta sopimuksesta, joka velvoittaa sitä järjestämään tilat yhdistykselle.

Evakossa olevalle diakoniakeskukselle etsitään parhaillaan uusia tiloja ensisijaisesti seurakunnan omista kiinteistöistä.