Sinilevän määrä vesissä kasvanut viime viikosta

Sinilevä on runsastunut Suomen järvissä ja merialueilla viimeisen viikon aikana. Suomen ympäristökeskuksen mukaan levien määrä vastaa nyt ajankohtaan nähden keskimääräistä tasoa.

Sinilevät ovat lisääntyneet erityisesti itäisillä merialueilla ja Suomenlahden suulla. Myös Selkämeren rannikolla ja Ahvenanmaalla leviä on havaittu vähäisiä määriä. Varsinaisia pintalauttoja ei ole kuitenkaan muodostunut.

Sisävesien sinilevähavainnot ovat kasvusta huolimatta edelleen vähäisiä. Seurannassa olevista noin 300 järvestä sinilevää havaittiin lähes joka viidennessä. Esiintymä arvioitiin runsaaksi kuitenkin vain kahdeksassa seurantajärvessä.

Sisävedet ovat lämmenneet viime viikosta, ja järvien lämpötilat ovat nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Meren pintavesi on keskimäärin viileämpää kuin heinäkuun alussa yleensä. Pintavesien kylmyys on osaltaan hillinnyt sinilevän leviämistä.