Siniset haluaa jatkaa Lex Lindströminä tunnettua kuusikymppisten pitkäaikaistyöttömien eläketukimallia

Jos sinisten uudet työllisyyssuunnitelmat toteutuvat, saatetaan uudesta ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien eläketukimallista päättää vielä tämän hallituksen aikana. Puolue vie budjettiriihen idean Lex Lindströminä tunnetun eläketukimallin jatkamisesta.

Vuonna 2016 voimaan tulleen kertaluonteisen lain tarkoituksena on ollut päästää eläkkeelle erityisen vaikeaan asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä. Edellytyksenä on, että tuen saaja on vähintään 60-vuotias ja ollut työttömänä vähintään viisi vuotta.

Työministeri Jari Lindströmin mukaan päätös ”Lex Lindström kakkosesta” on mahdollista tehdä vielä tämän hallituksen aikana.

– Tämä voidaan tehdä nyt, jos vaan on tahtoa.

Lindströmin mukaan vielä ei ole laskelmia siitä, olisiko vaatimus iästä ja työttömyyden kestosta sama kuin viisi vuotta voimassa olevassa nykylaissa.

Eläketukimallin jatko olisi Lindströmin mukaan osa keinovalikoimaa, jolla työllisyysastetta voisi nostaa yli 75 prosenttiin. Työnimenä sinisten mallilla on työkykyohjelma.

– Se olisi yli hallituskausien menevä sateenvarjo, joka tarkoittaisi kaikkea sen sisällä tapahtuvaa toimintaa, Lindström luonnehtii.

Tarkoitus on löytää ratkaisuja kaikkein vaikeimmin työllistyvien auttamiseen takaisin töihin. Lindströmin mukaan työministeriö saa lokakuussa valmiiksi asiaan liittyvän selvityksen.

Ensimmäisen lain suomaa eläketukimahdollisuutta on käyttänyt noin 2 000 ihmistä, Lindström arvioi. Kela laski viime vuonna, että eläketuen mahdollisia saajia olisi noin 5 300.

Takuueläkkeen suuruista eläketukea maksetaan siihen saakka kunnes henkilö siirtyy esimerkiksi vanhuuseläkkeelle. Takuueläke on tänä vuonna noin 775 euroa kuukaudessa.

Siniset kertoi budjettiriihen tavoitteistaan ministeriryhmänsä kesäkokouksessa Turussa perjantaina.

 

Ilmainen majoitus ja ruoka houkuttelemaan poliisiopiskelijoita

 

Työllisyyskysymyksen lisäksi puolue haluaa satsata riihessä sisäiseen turvallisuuteen lisäämällä turvallisuusviranomaisten määrä. Tavoitteena on esimerkiksi saada nopeasti sata uutta virkaa Puolustusvoimiin. Nyt henkilöstöä on puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan alle 12 000. Henkilöstölisäyksen hinta olisi ministerin mukaan noin 5,8 miljoonaa euroa.

– Puutetta on etenkin aliupseeristossa. Noin puolet henkilötyövuosista menisi Ilmavoimiin, Niinistö sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulun laskeneisiin hakijamääriin etsitään lääke opintososiaalisten etuuksien parannuksista. Siniset esimerkiksi palauttaisi poliisiopiskelijoille ilmaisen asumisen ja ruokailut. Puheenjohtaja Sampo Terhon mukaan hintalappu olisi pari miljoonaa.

Muutaman seuraavan vuoden aikana poliisien määrää lisättäisiin noin 800:lla, jolloin kokonaismäärä olisi noin 8 000. Tälle satsaukselle Terho ei vielä määritellyt hintaa.

Ääniharava Soini pitää vielä äänestäjät ja puolueensa jännityksessä – neljä viidestä sinisestä ministeristä varmasti ehdolla kevään eduskuntavaaleissa