Sipilä: Kansan Uutisten kyselystä ei selvinnyt Terrafamen Katera-tilaus

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) täydensi eilen vastaustaan eduskunnan oikeusasiamiehelle Terrafame-asiassa. Sipilä ei vastauksensa mukaan osannut epäillä Kansan Uutisten sähköpostikysymyksestä, että Katera Steel olisi saanut tilauksen Terrafamelta. Kansan Uutiset lähetti kysymyksen Sipilälle 17. marraskuuta. Hallitus päätti Terrafamen lisärahoituksesta 18. marraskuuta.

Sipilä kertoo vastauksessaan saaneensa ensimmäisen kerran tietoa Katera Steelin Terrafamelta saamasta tilauksesta vasta 21. marraskuuta.

Sipilän täydennetty vastaus oikeusasiamiehelle poikkeaa jonkin verran hänen aiemmasta lausunnostaan. Sipilä kirjoitti joulukuisessa lausunnossa, että "sain ensimmäisen kerran tiedon Terrafamen ja Katera Steelin mahdollisesta yhteistyöstä, kun Kansan Uutisten toimittaja 17.11. kysyi suhteestani Katera Steeliin".

Julkisoikeuden emeritusprofessorin Teuvo Pohjolaisen mukaan vaikuttaa siltä, että tuorein vastaus ei ole samansisältöinen kuin alkuperäinen.

– On kuitenkin hirveän vaikea selvittää, milloin hän on saanut jonkin asian tietää, Pohjolainen lisää.

Pohjolainen huomauttaa, että perustuslakivaliokunta on vuonna 2010 selkeästi todennut, että tietämättömyys ei poista esteellisyyttä, mutta voi vaikuttaa teon moitittavuuteen. 

Nyt kyseessä on kolmas Sipilän lausunto oikeusasiamiehelle. Sipilä on kerran täydentänyt lausuntoaan oma-aloitteisesti. Sen jälkeen oikeusasiamies halusi vielä täsmennyksen, että milloin Sipilä tarkasti sai tietoa Terrafamen ja Kateran välisestä sopimuksesta. Oikeusasiamies kysyi tarkennuksessaan, saiko Sipilä toimittajan tiedustelun tietoonsa 17. vai 18. marraskuuta.

 

"En osannut epäillä, että kysymyksessä olisi Terrafamen tilaus Katera Steel Oy:ltä"

 

Sipilä kertoo lukeneensa Kansan Uutisten sähköpostiviestin illalla 17. marraskuuta.

– Tästä kyselystä ei selvinnyt, enkä osannut epäillä, että kysymyksessä olisi Terrafamen tilaus Katera Steel Oy:ltä, Sipilä kirjoittaa vastauksessaan.

Samana iltana Sipilä lähetti avustajilleen viestin, jossa hän kertoo sijoitusyhtiö Fortel Investin omistaneen 5 prosenttia Katerasta vuonna 2013, kun Sipilä ja hänen vaimonsa luopuivat sijoitusyhtiön omistuksesta. Hän kirjoitti avustajilleen, että hänellä ei ollut tietoa Kateran omistajarakenteen mahdollisista muutoksista vuoden 2013 jälkeen. Hän myös sanoi viestissään, että ei tiedä Kateran nykyisestä liiketoiminnasta.

Kansan Uutisten toimittajan sähköpostiviestissä 17. marraskuuta kysytään seuraavasti:

– Tietojeni mukaan pääministerin sijoitusyhtiö Fortel Invest on omistanut Katera Steel Oy:tä 5 prosentin osuudella (ja lisäksi edellä esittämääni kysymykseen liittymättä pääministerin kaksi serkkua ovat omistaneet yhtiöstä määräysvallan antavan enemmistön, ja nykyisin yksi pääministerin serkku on Katera Steel Oy:n toimitusjohtaja).

– Mistä Talvivaaran kaivokseen tai Terrafame-konserniin liike- tai yhteistyösuhteissa nykyisin olevista tai tarjouksia tällaisista suhteista mainittuun kaivokseen tekevistä yhtiöistä pääministeri tai hänen avio- tai avopuolisonsa, omien tai puolison lapset tai muut huollettavat tai mainittujen määräysvallassa tai enemmistöomistuksessa olevat yhteisöt omistavat osuuksia? sähköposti jatkuu.

Sipilä pyysi marraskuussa oikeuskanslerilta selvityksen mahdollisesta esteellisyydestään, kun Kansan Uutiset ja Yle olivat uutisoineet asiasta. Asiasta tuli kanteluita myös oikeusasiamiehelle, joka selvittää asian.

 

Esteettömyys ei yksin riitä

 

Pohjolaisen mukaan Sipilän olisi toimittava varovaisemmin, jotta epäilyjä mahdollisesta esteellisyydestä ei syntyisi.

– Hänen olisi pitänyt selvittää lastensa, lähisukulaistensa ja enojensa liiketoiminnat, että missä yrityksissä ja kuinka paljon he ovat mukana.

Pohjolainen katsoo, että Sipilällä on niin vähän kokemusta julkisesta hallinnosta, että hän ei välttämättä mieti kytkentöjä ja sitä, mitä niihin voi liittyä.  Esteellisyyssääntelyssä lähtökohtana on kuitenkin se, että myös ulospäin pitää näyttää esteettömältä eikä pelkkä esteettömyys yksin riitä.

Soini: Hallitus ei ole keskustellut pääministerin jääviysasioista

Oikeuskanslerille tullut neljä Chempolis-kantelua Sipilästä

Antti Rinne HS:lle: Sipilä toimii rimaa hipoen

Sipilä täydensi vastaustaan oikeusasiamiehelle