Sipilä puolustaa aktiivimalli kakkosta

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ihmettelee hallituksen luonnosteleman omaehtoisen työnhaun mallin eli aktiivimalli kahden osakseen saamaa arvostelua. Sipilän mukaan kyse on ainoastaan nykyisen lainsäädännön selkeyttämisestä eikä sillä pyritä vaikuttamaan työllisyysasteeseen.

– Siinähän puhutaan nykylainsäädännön vaatimuksista. Meillä on nykylainsäädännössä vaatimus, että työttömän pitää osoittaa aktiivisuutensa hakea työpaikkoja, Sipilä kertoo.

Aktiivimalli kakkosessa työnhakijan edellytetään hakevan kuukauden aikana neljää työmahdollisuutta. Maakuntauudistus siirtää nykyiset TE-keskusten työvoimapalvelut maakunnille, joten lainsäädäntöä ja sen kirjavaa soveltamista on Sipilän mukaan selkeytettävä.

– Lain soveltaminen on nyt hyvin kirjavaa. Joissakin paikoissa annetaan sanktioita helpommin kuin toisessa. Siihen tulee selkeät kriteerit, mitä työttömältä odotetaan, Sipilä sanoo.

Sipilä pitää tärkeänä, että seuraavan hallituksen pöydälle nousevaan sosiaaliturvauudistukseen tulee työhön ja toimeliaisuuteen kannustava elementti. Esimerkiksi osatyökykyisille on hänen mukaansa mahdollistettava se, että toimentulo tulee osittain sosiaaliturvasta ja osittain omaa työkykyä vastaavasta palkan osuudesta.

Sipilän mukaan on paljon ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään ja ansaitsemaan omaa elantoa. Sipilä sanoo, että heistä on pidettävä huolta ja että on tarvetta nostaa vastikkeettoman perusturvan tasoa.

– Iso kysymys on se, miten työhön kannustaminen tulee uudistukseen mukaan, Sipilä sanoo.

Sipilä iloitsi maanantaista ja presidenttien painavasta asialistasta