Sukevan vankilasta löytyi kaksi vuotta eristyksissä ollut mies

Oikeusasiamiehen mukaan Sukevan vankilasta Sonkajärveltä löytyi tarkastuksella mies, joka oli ollut vapaaehtoisesti eristyksessä muista ihmisistä yli kaksi vuotta.

Mies oli itse halunnut asumaan vankilan eristysosastolle eikä hän ollut yli kahteen vuoteen osallistunut mihinkään aktiivitoimintoihin tai ollut sosiaalisessa kontaktissa juuri kenenkään kanssa.

Viime aikoina hän oli kuitenkin vastannut vartijoille ja vankilan sosiaali- tai erityisohjaajille, jos häntä puhuteltiin, mutta mies ei ollut ilmeisesti itse aloittanut puhumista kenenkään kanssa.

Oikeusasiamiehen tarkastajat yrittävät lähestyä vankia ensin osastolla ja seuraavana päivänä ulkoilupihalla, mutta hän ei halunnut keskustella tarkastajien kanssa ja vaikutti hyvin varautuneelta.

Selitti eristäytymistä pelolla

Oikeusasiamies otti asian itse selvitettäväkseen. Vanki oli hakenut itse erityisosastolle ja hän oli ilmoittanut kokevansa itsensä niin uhatuksi, ettei suostu siirtymään asuinosastolle.

Oikeusasiamiehen mukaan erityisosasto ei ole kuitenkaan sovelias pitkäaikaiseen asumiseen, sillä mahdollisuudet ulkoiluun, sosiaalisiin kontakteihin, raittiin ulkoilman saamiseen tai edes havaintojen tekemiseen ympäristöstään ovat paljon rajallisemmat kuin suljetun vankilan asuinosastolla.

Vankeinhoidon mukaan mies olisi hakeutunut eristysosastolle myös muissa vankiloissa, joten muuhun vankilaan siirtämisen ei katsottu auttavan asiassa mitään.

Vartijat houkuttelivat ulkoilemaan

Sukevan vankilassa vartijat olivat ottaneet miehen auttamisen huolekseen niin, että hänet oli saatu jo ulkoilemaan viikoittain, mitä hän ei aiemmin suostunut tekemään.

Lisäksi miestä oli neuvottu asuinsellinsä siistinä pitämisestä ja henkilökohtaisesta hygieniasta niin, että hän oli edistynyt niissä merkittävästi ja lopettanut myös tupakoinnin. Noin vuoden eristyksen jälkeen mies oli vartijoiden motivoinnin jälkeen käynyt säännöllisesti sekä ulkoilussa että suihkussa, vaikka hän muuten halusi edelleen olla pääosin puhumatta ja eristyksissä.

Mieheltä oli myös joka viikko kysytty henkilökohtaisesti, haluaako hän keskustella pastorin kanssa, mutta hän oli kieltäytynyt tapaamisista. Sen sijaan hän oli suostunut keskustelemaan psykoterapeutin ja sosiaalityöntekijän kanssa 2–3 kertaa kuukaudessa.

Oikeusasiamiehen mukaan vankilan toimet eivät olleet olleet kuitenkaan riittäviä. Oikeusasiamiehen mukaan vangin auttaminen on erittäin vaikeaa, jos henkilö kieltäytyy yhteistyöstä, ei tunnista omaa hätäänsä ja vaatii saada olla yksin.

Vangin auttamiseen pitää kuitenkin oikeusasiamiehen mukaan löytyä lähestymistapa, jossa tarvittaessa haetaan apua terveydenhoidon ammattilaisilta.

Oikeusasiamiehen mukaan vankilassa ei saa syntyä tilannetta, jossa henkilö pelkoon vedoten eristäytyy eikä puhu muiden ihmisten kanssa kuukausiin tai jopa vuosiin.

Oikeusasiamies antoi Sukevan vankilalle tiedoksi kannanottonsa, ettei vangin sijoittamiselle erikseen ollut esitetty riittäviä perusteita eikä erityisosasto ole pitkäaikaiseen asumiseen soveltuva tila. Lisäksi oikeusasiamies antoi aluekeskukselle ja Rikosseuraamuslaitokselle tiedoksi päätöksensä siitä, että vankiloissa on oltava riittävä ammattitaitoa ja keinot puuttua vastaaviin tilanteisiin.

Oikeusasiamies teki tarkastuksen Sukevan vankilaan loppuvuonna 2015. Asian selvittely tehtiin viime vuonna ja oikeusasiamies antoi ratkaisunsa asiaan tänä syksynä.

Mikkelin vankilan valvonta oli laiminlyöty – muutoksia tehtiin vasta nyt

Oikeudenkäyntiavustaja kuljetti huumeita vangitulle asiakkaalleen

Työryhmä selvittää Mikkelin vankilan tilannetta

Vankia seisotettiin alasti - valtion maksettava korvaukset

Kuolinsyylausuntojen saamisessa viiveitä - oikeusasiamies selvittää

Kommentti: Oikeusasiamiehen piti puuttua vankilan äitiyshousuihin ja voileipiin

Pelkääjävanki piilotteli neljä kuukautta sellissään